Grote banken nog altijd in het voordeel

Is het gelukt een einde te maken aan het dilemma: ‘te groot om failliet te gaan’? Dat was één van de doelstellingen van de wet op de financiële hervorming in de Verenigde Staten, die eerder dit jaar werd aangenomen.

Een centraal punt van de Dodd-Frank Act werd gevormd door regels, die waren bedoeld om grote banken minder ‘opwindend’ en veiliger te maken. Dit in samenhang met het in het leven roepen van een autoriteit die belast zou worden met het afwikkelen van het eventuele faillissement van heel grote instellingen, zonder het financiële stelsel te ontwrichten.

Vijf maanden na de goedkeuring van deze wet zouden grote banken een deel van hun financieringsvoordeel ten opzichte van kleinere concurrenten verloren moeten hebben. Maar uit de meest recente kwartaalcijfers van de Federal Deposit Insurance Corp (FIDC) blijkt dat ‘te groot om failliet te gaan’ nog steeds een factor is om rekening mee te houden.

Er bestaat geen perfecte maatstaf voor dit effect. Maar ergens in de wirwar van data van de toezichthouder staat de regel „de financieringskosten van winstmakers” die in de buurt van de waarheid komt. Dit zijn de statistische gegevens die de FIDC gebruikt om er een adequate inschatting van te kunnen maken.

Uit deze cijfers blijkt dat Amerikaanse banken met meer dan 10 miljard dollar aan bezittingen – waarvan er 109 zijn – hun depositohouders een jaarlijkse rente heben betaald van zo’n 0,8 procent. De 7.651 kleinere banken van het land hebben in dezelfde periode gemiddeld een rente van 1,29 procent op de deposito’s betaald.

Dat is weliswaar een kleiner verschil dan in het derde kwartaal van vorig jaar: 0,49 procent nu tegen 0,69 procent toen. Maar op een andere manier bekeken betalen grote banken gemiddeld 40 procent minder dan hun kleinere concurrenten. Als je het zo bekijkt, is het verschil vrijwel hetzelfde gebleven.

Dit duidt erop dat de depositohouders, waarvan het geld nog steeds de goedkoopste en meest stabiele financieringsvorm voor banken is, nog steeds geloven dat hun geld veiliger is in de kluizen van de grootste banken. Zelfs zo zó veilig, dat ze met minder rente genoegen nemen. Dat impliceert op zijn beurt weer een geloof dat de grootste banken niet failliet mogen gaan.

Misschien verandert dit als de details van Dodd-Frank voor het publiek worden uitgespeld. Waarschijnlijker is dat de winstgevendheid van kleinere banken onder druk blijft staan, zodat vele gedwongen worden zich aan grotere banken te verkopen. De kleinere zullen eenvoudigweg klein genoeg zijn om failliet te gaan.

Rob Cox

    • Rob Cox