Geen subsidie aardgasmotor

Door een onzer redacteuren

EINDHOVEN, 27 nov. – Het ministerie van economische zaken ziet vooralsnog geen been in een aardgasmotor voor auto’s. Het heeft dit geconcludeerd na bestudering van een rapport dat Philips Nederland in samenwerking met DAF over dit onderwerp heeft gemaakt. [...]

Voorlopig zal er van het ministerie geen nadere subsidie worden verstrekt om het project verder uit te werken.

In oktober vorig jaar vroeg het ministerie van economische zaken aan Philips en DAF een studie te maken over de aardgasmotor. Ingenieurs van beide bedrijven gingen op kosten van het ministerie naar de Verenigde Staten om kennis te nemen van de ervaringen die men daar heeft opgedaan.

Eén van de weliswaar nog niet bewezen voordelen van een aardgasmotor zou zijn: vermindering van de luchtverontreiniging. Andere voordelen zijn de lagere literprijs, grotere veiligheid door vermindering van brandgevaar en geringere onderhoudskosten van de motor.

Bovendien zou men minder afhankelijk worden van de toevoer van olie. [...]