Daar zijn de buiken

Wetenschapsbijlage 20-11-10

De heer Knip beschrijft een tijdens een proef opgetreden ontploffing in een magnetron. Ik vind dat de heer Knip onverstandig heeft gehandeld. Hij heeft een vluchtige brandbare vloeistof in een magnetron verwarmd. In een magnetron kunnen vonken overspringen. Het lijkt hem dat de explosie door kookvertraging is veroorzaakt. Mij lijkt het dat door de verwarming de vluchtige vloeistof is verdampt en er een explosief damp/luchtmengsel is gevormd dat door een vonk is ontstoken. De explosie is relatief mild geweest waardoor de magnetron niet uit elkaar is gevlogen. Ik raad u aan een commissie te benoemen waaraan de heer Knip voortaan zijn proevenprogramma’s voorlegt. Daarin zouden bijvoorbeeld mevrouw Van der Heijden en de heer Van Nieuwstadt kunnen zitten. Ik ben een gepensioneerd scheikundig ingenieur die bij Akzo Nobel heeft gewerkt.

C.M. van ’t Land

Enschede

    • C.M. van 't Land