Wegwerpfles taboe

ROTTERDAM, 26 nov. – Het Bedrijfschap Frisdranken zal regelend moeten optreden tegen de opkomst van wegwerp-emballage, vindt voorzitter W. Verwey van het schap. In een bestuursvergadering pleitte hij vandaag voor voorschriften die het gebruik van eenmalige verpakking aan een vergunningenstelsel binden. „Er zijn in Nederland een miljard flesjes voor frisdranken in omloop. Wanneer deze zouden worden vervangen door wegwerpverpakking in plastic of in andere vorm, dan kan dit in de dichtbevolkte recreatiecentra leiden tot chaotische toestanden”, aldus de heer Verwey. De produktschap-voorzitter bracht ook het grote aantal inhoudsmaten ter sprake dat in de frisdrankenindustrie in gebruik is. Hij bepleitte op oplossing in EEG-verband.

Mondhygiënisten ook vóór fluoridering

Door onze correspondent

UTRECHT, 26 nov. – Ook de Nederlandse vereniging voor mond- en tandhygiëne Het Ivoren Kruis vindt verdere uitbreiding van fluoridering van het drinkwater noodzakelijk. De vereniging sluit zich daarmee aan bij eerder geuite verklaringen van de Maatschappij voor tandheelkunde en de Maatschappij ter bevordering van de geneeskunst.