Trage student betaalt 3.000 euro extra

Studenten die meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen, doen er goed aan hun opleiding nog dit collegejaar af te ronden. Anders betalen ze vanaf september 2011 3.000 euro extra collegegeld. Het reguliere collegegeld bedraagt ruim 1.600 euro.

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) werkt aan een wetsvoorstel om het studierendement te verbeteren. Hierin opgenomen maatregelen zullen niet alleen gelden voor de lichting die komend jaar haar studie begint, maar ook voor studenten die al staan ingeschreven. Zijlstra wil daartoe de wet voor het zomerreces door het parlement hebben.

Ook universiteiten en hogescholen moeten vanaf komend collegejaar boeten voor elke student die meer dan een jaar te lang over zijn studie doet. Dat gaat het hoger onderwijs in 2012 bijna 200 miljoen euro kosten. Zijlstra’s plan voorziet per trage student in 3.000 euro korting op de rijksbijdrage.

Volgens de laatste cijfers staan bij universiteiten en hogescholen ruim 80.000 studenten ingeschreven met meer dan een jaar studievertraging, op een totaal van ruim 550.000 studenten.

Een ambtelijke uitwerkingsnotitie die circuleert bij betrokken partijen, maakt duidelijk waar de hardste klappen gaan vallen. Van de bachelorstudies in het hbo hebben lerarenopleidingen de meeste trage studenten: 17,3 procent van hen doet meer dan vijf jaar over de vierjarige opleiding.

Bij de universiteiten leveren vooral de technische bacheloropleidingen vertraging op: 22,5 procent van de techniekstudenten doet langer dan vier jaar over de driejarige opleiding. In de universitaire masterfase zijn rechtenstudenten het traagst: 30,7 procent van hen haalt zijn bul met meer dan een jaar vertraging.

De onderwijsinstelling met relatief de meeste langstudeerders is de Universiteit Twente. Een kwart van haar studenten heeft meer dan een jaar vertraging.

Investeren in je toekomst kan duurder worden: pagina 5

    • Bart Funnekotter