Spelfouten op Twitter gecorrigeerd door 'Taalnazi'

Vandaag gaat de etymologiebank online, een website waarin de geschiedenis van ruim 50.000 Nederlandse woorden is na te zoeken (www.etymologiebank.nl). Op deze site, een initiatief van de historisch-taalkundige Nicoline van der Sijs, worden in eerste instantie 20 etymologische woordenboeken ontsloten – inclusief belangrijke naslagwerken van de uitgeverijen Brill, Van Dale en Amsterdam University Press. Wie een woord opzoekt, krijgt in chronologische volgorde te zien wat er in de ontsloten boeken over te vinden is. De website is gebouwd door het Meertens Instituut, dat al diverse andere belangrijke ‘taalbanken’ online heeft staan.

Het heeft ongeveer vijftig jaar geduurd, maar morgen verschijnt Psaalms & Gezangen, een volledig kerkelijk liedboek in het Gronings. Een commissie heeft behalve alle 150 psalmen ook 356 gezangen uit (protestantse) kerkelijke liedbundels vertaald. Hoewel zowel het dialect als de christelijke kerk zorgelijke tijden doormaakt, gaat het met de combinatie van die twee voor de wind. Eerder verschenen al bijbels in het Gronings en het Twents, en er bestaan bijvoorbeeld ook psalmvertalingen in het Zeeuws.

Het afgelopen weekeinde bestond de Nederlandse Taalunie 30 jaar. In 1980 werd de organisatie opgericht om het Nederlandse en Vlaamse overheidsbeleid over taal en literatuur uit te voeren. Inmiddels is ook Suriname aangeschoven. De Taalunie, die vooral bekend is wegens perikelen rondom de officiële spelling, richtte zich met de festiviteiten speciaal tot jongeren. Zo werd in Brugge op een feest voor jongeren een speciale taalwebsite voor de doelgroep gelanceerd, onder de titel DWVDNT (De wereld van de Nederlandse taal, http://dwvdnt.org/).

Sinds een paar jaar brengt de Taalunie jaarlijks een krantje uit, Taalpeil geheten, met daarin de resultaten van een enquête onder ruim 1.000 Nederlanders, Vlamingen en Surinamers. Enkele resultaten uit het jongste krantje, dat gratis wordt verspreid: 50 procent van de ondervraagden vindt dat leenwoorden het Nederlands beter en mooier maken. En 50 procent hoort niet graag Nederlands tijdens een vakantie in het buitenland.

Wie op Twitter ‘tog’ schrijft, ‘spellingscontrole’ of ‘stofgezogen’, wordt per omgaande op de vingers getikt. Een twitteraar die zich tooit met het opmerkelijke pseudoniem „Taalnazi”, stuurt per omgaande een bericht terug dat het echt ‘toch’, ‘spellingcontrole’ en ‘gestofzuigd’ moet zijn. Het is onbekend wie zich achter het pseudoniem verbergt. Waarschijnlijk worden de berichten gegenereerd door een computerprogramma dat het Nederlandstalige deel van Twitter scant.

In Hummelo is vorige week deel 9 van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) gepresenteerd: De mens en zien näösten (288 blz., €13,50). De uitgave behandelt de woordenschat die betrekking heeft op de relatie tussen mensen. Zo komen aan bod: feesten, tradities, kunst, onderwijs, geloof, (kinder)spelen en sport. WALD is een uitgave van het Staring Instituut en het levenswerk van dr. Lex Schaars. Aan het hele project hebben inmiddels 650 dialectsprekers meegewerkt.

    • Ewoud Sanders
    • Marc van Oostendorp