Rechter verbiedt Vogelaarheffing

De rijksoverheid moet de aan woningcorporaties opgelegde Vogelaarheffing over 2008 en 2009 terugstorten. Het gaat om 150 miljoen euro. De Utrechtse rechtbank bepaalde vanmorgen dat de overheid in strijd met het Europees mensenrechtenverdrag heeft gehandeld omdat sprake is van wederrechtelijke onteigening.

Belangrijk argument van de rechtbank is dat de heffing over 2008, die pas in oktober van dat jaar werd opgelegd, voor corporaties „onvoldoende voorzienbaar” was. Terugstorting van de heffing betekent dat er minder geld beschikbaar is voor investeringen in veertig probleemwijken, in 2007 aangewezen door toenmalig minister Vogelaar (PvdA). De zaak was aangespannen door 78 corporaties. Advocaat Jan Reinier van Angeren spreekt van „een klinkende overwinning”. De corporaties willen ook de heffing over 2010 aanvechten. Het kabinet-Rutte is overigens al van plan de heffing af te schaffen.

De Vogelaarheffing van 75 miljoen euro per jaar wordt opgebracht door corporaties die niet actief zijn in Vogelaarwijken en via het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) doorgesluisd naar corporaties die daar wel investeren. De rechter vindt dat deze „bijzondere projectsteun” volgens Europese regels ongeoorloofde staatssteun is. De heffing had in Brussel moeten worden aangemeld, wat niet is gebeurd. Directeur Jan van der Moolen van het CFV overlegt met minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) of hij in beroep gaat. Volgens Van der Moolen concludeert de rechter dat „de heffing in het algemeen belang is. Alleen procedureel zit het niet goed.” De brancheorganisatie van corporaties Aedes spreekt van „een pyrrusoverwinning”, omdat corporaties circa 630 miljoen euro per jaar aan de huurtoeslag moeten gaan meebetalen. „Funest voor alle investeringen in de wijkaanpak”, zegt een woordvoerder.

Uit een recente rondgang van deze krant langs de achttien steden met Vogelaarwijken blijkt dat geplande investeringen in de wijken flink worden teruggeschroefd. Sociale projecten om de leefbaarheid te verbeteren worden beperkt, sloop en nieuwbouw gefaseerd of afgeblazen. Corporaties en gemeenten hebben de komende jaren minder geld beschikbaar door de economische crisis, bezuinigingen en het meebetalen aan de huurtoeslag. Gemeenten zijn somber. De Schiedamse wethouder Ad Hekman (CDA): „Juist in deze wijken zijn mensen sceptisch over de politiek. Nu de stekker eruit trekken kan gewoon niet.” Volgende week wordt de wijkaanpak besproken tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken.

En het ging net wat beter in de Vogelaarwijken: pagina 4

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het artikel Rechter verbiedt Vogelaarheffing (vrijdag 26 november, pagina 1) wordt de Schiedamse wethouder Ad Hekman (CDA) geciteerd. Het citaat is echter afkomstig van de Schiedamse wethouder Maarten Groene (PvdA).

    • Oscar Vermeer
    • Hans Buddingh'