Overheid moet corporaties 150 miljoen terugbetalen

De overheid moet 150 miljoen euro aan woningcorporaties terugbetalen. Het gaat om de zogeheten Vogelaarheffing die corporaties in 2008 en 2009 is opgelegd. De Utrechtse rechtbank bepaalde vanmorgen dat de heffing neerkomt op wederrechtelijke onteigening en daarmee in strijd is met het Europees mensenrechtenverdrag.

Straatcoaches aan het werk in Kanaleneiland, een Utrechtse Vogelaarwijk. Foto: Dirk-Jan VisserStraatcoaches aan het werk in Kanaleneiland, een Utrechtse Vogelaarwijk. Foto: Dirk-Jan Visser

De heffing was ingesteld door het vorige kabinet en bedoeld voor  investeringen in veertig probleemwijken die toenmalig minister Ella Vogelaar (PvdA) in 2007 aanwees.  Het huidige kabinet wil de heffing afschaffen. De Vogelaarheffing wordt opgebracht door corporaties die niet actief zijn in  Vogelaarwijken en via  het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) doorgesluisd naar corporaties die daar wel investeren. De  rechter noemt dit ongeoorloofde staatssteun. Uit een rondgang van NRC Handelsblad langs de achttien steden met Vogelaarwijken blijkt dat  geplande investeringen in de wijken flink worden teruggeschroefd. Sociale projecten om de  leefbaarheid te verbeteren worden  beperkt, sloop en nieuwbouw gefaseerd of afgeblazen. Vanmiddag een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen in de Vogelaarwijken in NRC Handelsblad.

    • Hans van der Lugt