Orde kocht seksueel misbruik af

Het internaat in 's-Heerenberg (Wikipedia)

De religieuze congregatie van selasianen van Don Bosco heeft in 2003 seksueel misbruik door zeven priesters afgekocht. Het slachtoffer werd 16.000 euro betaald om de mond te houden. Een van de zeven was de latere bisschop Jan ter Schure. Dit schrijft NRC Handelsblad vandaag.

De destijds minderjarige leerling aan een internaat in Uchgelen, inmiddels 76 jaar, werd tussen 1948 en 1953 regelmatig seksueel misbruikt door de priesters op een internaat, Don Rua, in Ugchelen. In 2003 erkende de congregatie in een ‘vaststellingsovereenkomst’ het misbruik en de betaling van 16.000 euro aan het slachtoffer. De betaling werd een ‘vergoeding voor immateriële schade’ genoemd.

Oud-bisschop in Den Bosch Ter Schure, overleden in 2003, vergreep zich als jonge priester aan het slachtoffer.

De congregatie wilde de zaak stilhouden, ook toen in februari dit jaar opschudding ontstond over grootschalig misbruik in hetzelfde internaat. Tussen 1960 en 1970 bleken er zeker 28 leerlingen te zijn misbruikt door de salesianen. Dit leidde tot de publicatiegolf van kindermisbruik in katholieke internaten.

Uit documenten, in handen van NRC Handelsblad en de Wereldomroep, blijkt ook dat het slachtoffer hulp vroeg aan bisschop Ad van Luyn van Rotterdam. Het slachtoffer had bij Van Luyn in de klas gezeten op het internaat en vroeg hem de zaak openbaar te maken. Van Luyn was jarenlang de hoogste bestuurder bij de salesianen, maar reageerde niet op brieven van het slachtoffer.

    • Peter van der Ploeg