Opinie

    • Youp

Maxiempje, Maxiempje!

Vandaag is er in Utrecht een CDA-congres, maar de werkelijke CDA’ers zullen er ontbreken. Balkenende is een weekendje naar Parijs, Ernst Hirsch Ballin geeft de voorkeur aan een lezing in een zaaltje in het land en Ab Klink heeft gewoon geen zin in die dikke kop van Hans Hillen. Waar zouden Ab en Hans het over moeten hebben? Over het feit dat Ab jaren oprecht zijn best deed om uit oogpunt van volksgezondheid de horeca rookvrij te krijgen, terwijl Hillen zich door de tabaksindustrie liet betalen om dat tegen te gaan? Sparren noemt Hans het zelf. Via een obscure BV regelde hij dit soort vuige schnabbels. Toch wel leuk om te weten dat er een redelijke kans is dat hij voor zijn mening wordt betaald als hij in het RTL-programma Business Class van Harry Mens zit te kakelen. Aandoenlijk landje zijn we toch. Zal Hillen in Utrecht op het congres aanwezig zijn? Ik vraag dat omdat Hans nog wel eens wat vergeet. Bijvoorbeeld dat hij zich een tijdje goed heeft laten betalen door de tabaksmaffia.

Hoe zal Hillen aan zo’n baantje zijn gekomen? Via Elco Brinkman? Een van de zevenhonderd bijbaantjes van Elco is commissaris bij longkankerproducent Philip Morris. En het zou best kunnen dat er aan Elco gevraagd is of hij nog wat politici wist die tegen betaling positief wilden praten over het rookgenot in de kroeg. Ik vrees dat Elco lachend gezegd heeft dat hij van het CDA is en dat ze binnen die partij allemaal wel willen. Het werd Hillen. Hans wilde in ruil voor wat poen best zeggen dat het aantal van 600.000 meerookdoden per jaar meevalt. En hij wilde zich ook wel hardop afvragen of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het echt goed onderzocht heeft. En bij het aantal van 165.000 onschuldige kinderen die sterven door het meeroken met de volwassenen heeft hij vast ook nog een paar vragen. De vragen zijn waarschijnlijk gedicteerd door de pr-manager van de tabakslobby. Zal Hillen dit verteld hebben bij Harry of heeft hij zijn objectieve mening alleen in Den Haag gebruikt? Heeft hij als senator voor of tegen het rookverbod gestemd? Wordt Harry Mens door de tabaksindustrie betaald omdat hij de rokers een podium geeft. Podium? Podium? Die oubollige fauteuil bij die smakeloze open haard.

Het wordt vandaag een raar congres in Utrecht. Vorige keer in het rumoerige Arnhem kreeg Maxime nog het voordeel van de twijfel, maar ik denk dat veel leden inmiddels meewarig hun christelijke bolletjes schudden. Natuurlijk zal Maxime net als Rutte op katholieke toon zeggen dat alles een interne aangelegenheid van de PVV is, maar ondertussen gloeit het schaamrood van zijn kruin tot diep in zijn sokken. Op welk moment hij zijn ogen ook sluit, steeds ziet hij het lieve gezicht van Hannie van Leeuwen, die verdrietig fluistert: „Maxiempje, Maxiempje, wat heb je toch gedaan?” Hij krijgt haar niet uit zijn hoofd. Dag en nacht reist Hannie met Maxime mee en steeds herhaalt ze deze ene regel.

En Maxime maar hopen dat er niet een rechtlijnige gereformeerde opstaat en vraagt of de minister van Defensie Hans Hillen ook wel eens wilde sparren met de wapenindustrie. Zou toch zomaar kunnen? En hoe het met de andere leden zit? Zijn er nog andere Kamerleden of senatoren die bijvoorbeeld betaald worden door de telefoongiganten en dat ze daarom niks willen doen aan de helpdeskterreur en de maffiose tarieven? Durft Maxime zijn handen nog in het vuur te steken voor zijn partijgenoten? Of zijn ze net zo onbetrouwbaar als hijzelf? Mag Jack Biskop zijn vergelijking van de PVV met het Duitse nationaal-socialisme nog een keer maken of blijft deze mening voorlopig in de Haagse fractiekamer?

Zal Verhagen stamelen? Stotteren? Gaan we tranen zien? Zweetdruppels? Als ze maar wel bidden in het begin! Dat vind ik altijd zo heerlijk. Maar ja, dan moet Maxime zijn ogen sluiten en dan? Dan ziet hij toch weer Hannie.

    • Youp