Marokkaanse later moeder

Het gaat op veel fronten goed met de integratie, blijkt uit het Jaarrapport Integratie 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat gisteren verscheen. Steeds meer niet-westerse allochtonen volgen hoger onderwijs. De tweede generatie presteert beter op school dan de eerste. Van de leerlingen die in het schooljaar 2003/ 2004 in het derde jaar van de middelbare school zaten, deed 28 procent havo of vwo. In 2009/2010 was dat 32 procent. Onder autochtonen is dat bijna 50 procent. Moeders uit de tweede generatie niet-westerse allochtonen krijgen gemiddeld op dezelfde leeftijd als autochtone moeders hun eerste kind, als ze 29,5 zijn. Moeders uit de eerste generatie waren gemiddeld jonger (27,7). Allochtonen van de tweede generatie laten minder vaak een partner uit het land van herkomst overkomen dan eerste generatie. Allochtonen zijn nog steeds oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Antilliaanse en Marokkaanse mannen zijn vijf keer vaker verdachte van een misdrijf dan autochtone mannen. (NRC)