Studievertraging kost 3.000 euro extra

Studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, gaan vanaf studiejaar 2011-2012 3.000 euro collegegeld extra betalen. Het normale collegegeld bedraagt 1.600 euro. Ook wordt de ov-jaarkaart afgenomen. Hier bovenop krijgen de onderwijsinstellingen waar de studenten studeren een korting van 3.000 euro op de rijksbijdrage die ze ontvangen.

Het betreft een plan om studeren efficiënter te maken en langstudeerders aan te pakken. Het idee stond al in het concept Regeerakkoord van VVD en  CDA. Wel was er nog onduidelijkheid of de nieuwe regeling ook voor studenten die al ingeschreven staan zou gaan gelden. Maar uit een gisteren uitgelekte beleidsnotitie van het ministerie van Onderwijs blijkt dat ook studenten die nu al studievertraging hebben opgelopen extra moeten gaan betalen.

Het plan zal onderwijsinstellingen ongeveer 200 miljoen per jaar gaan kosten. Problemen zouden vooral ontstaan bij technische bachelor-opleidingen, waar 22,5 procent van de studenten langer dan vier jaar doet over een driejarige bachelor. Volgens de laatste cijfers staan bij universiteiten en hogescholen  ruim 80.000 studenten ingeschreven met meer dan een jaar studievertraging, op een totaal van ruim  550.000 studenten.

De Landelijke Studentenvakbond is met een groot aantal studentenorganisaties en politieke jongerenorganisaties een actie begonnen tegen de plannen. Op de website minimaalnominaal.nl kan een petitie getekend worden, dat deden al ongeveer 115.000 mensen. Woensdag werd de petitie aangeboden aan staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD). Het debat over de onderwijsbegroting staat voor maandag op staat de agenda.

    • Dirk-Jan Zom