Jongeren eisen morele integriteit CDA-politici

CDA-politici moeten van onbesproken gedrag zijn en zich in hun dagelijkse „handel en wandel” gedragen naar het christen-democratische gedachtengoed. Deze oproep leggen CDA-jongeren morgen per motie voor aan het CDA-partijcongres. Het partijbestuur steunt de motie.

De oproep komt op een moment dat het ene na het andere PVV-Kamerlid in opspraak komt wegens gedrag in het verleden. Ook voor het CDA zelf is de motie opmerkelijk, gezien de verwachte terugkeer van CDA-politicus Jack de Vries in de Tweede Kamer.

De Vries trad dit voorjaar af als staatssecretaris van Defensie toen bleek dat hij een buitenechtelijke verhouding had met een ondergeschikte. Hij besloot daarom na de verkiezingen ook geen aanspraak te maken op zijn Kamerzetel. De Vries heeft gesuggereerd in de Kamer te willen terugkeren. Dat kan als CDA’er Ank Bijleveld de Kamer verlaat om commissaris van de koningin in Overijssel te worden.

Volgens CDJA-voorzitter Jeroen van Velzen wil hij geen oordeel vellen over individuele gevallen. „Iedere politicus moet het voor zichzelf kunnen verantwoorden.” De ophef rond De Vries was wel een van de aanleidingen voor het opstellen van de motie. Een andere reden was de manier waarop leden van de verdeelde CDA-fractie elkaar tijdens de formatie behandelden. In besloten beraad werden tegenstanders van een coalitie met de PVV beschuldigd van „verraad” en „moord” op de partij, zo bleek uit een reconstructie door deze krant.

In de motie, waarover het congres moet stemmen, schrijft het CDJA onder meer dat „het CDA vanuit zijn identiteit meer dan andere partijen appelleert aan normen en waarden” en dat burgers „moreel leiderschap” van politici verwachten.

PVV-leider Geert Wilders is de kritiek zat: pagina 5

    • Derk Stokmans