InHolland symptoom van grootschaliger windhandel

De krachtpatser Doekle Terpstra, ex-voorman van de HBO-Raad gaat als sterke man het van de weg geraakte bestuur van hogeschool InHolland saneren. Of hij de juiste man is, valt te betwijfelen. Leo Prick legt zaterdag in de bijlage Opinie&Debat van NRC Handelsblad uit waarom. Vandaag zijn twee behartenswaardige opinies te lezen die de ramp met

De krachtpatser Doekle Terpstra, ex-voorman van de HBO-Raad gaat als sterke man het van de weg geraakte bestuur van hogeschool InHolland saneren. Of hij de juiste man is, valt te betwijfelen. Leo Prick legt zaterdag in de bijlage Opinie&Debat van NRC Handelsblad uit waarom.

Vandaag zijn twee behartenswaardige opinies te lezen die de ramp met de door wanbestuurders veel te groot gefuseerde hogescholen, waar onderwijs een bijproduct is geworden.

Hoogleraar openbare financiën Harry Verbon klaagt op Joop.nl de ‘witteboordencriminelen‘ in het hoger onderwijs aan. Hij spaart de universiteitsbesturen niet.

Emeritus hoogleraar economie Arnold Heertje en SP-Kamerlid Jasper van Dijk analyseren in De Volkskrant de windhandel van het hoger beroepsonderwijs organisatorisch én onderwijskundig. Naast de onbewezen theorieën over schaalvergroting en de zelfverrijking, werd ook het overdragen van kennis uit de HBO-molochen wegbedacht.

Vakkennis werd onbelangrijk, het ging voortaan om competenties. Vakinhoudelijk opgeleide docenten waren niet meer van belang. Studenten moesten zich redden met zelfstudie zodat ook om die reden het aantal lessen werd geminimaliseerd. De vertrokken manager Joke Snippe bij InHolland droeg deze doctrine uit, tot schade van generaties afgestudeerde hbo-studenten. Het heeft geleid tot grote uitval in het hbo. En wie kennis relativeert, kijkt ook soepel naar het eindniveau. Het droeg bij aan de diplomafraude.

Een kans voor een zakelijk kabinet en een parlement op zoek naar relevantie om korte metten te maken met deze grootschalige onzin. En niet de gebruikelijke belangenbehartigers op hun woord te geloven.

    • Marc Chavannes