Een beeldbank met halve kunstwerken

Bart Eisenburger: 'Kunstvonnis'

Een foto van een half kaalgeschoren Geert Wilders. De letters ‘art’ omgevormd tot een galg. Een half weggescheurde poster met de beeltenis van Mona Lisa. Op de site slashart.nl een ‘beeldbank tegen de bezuinigingen op de kunst’, is werk te zien van kunstenaars en ontwerpers die laten zien „wat er gebeurt als je kunst halveert.”

Het idee voor SLASH/ART, een initiatief van studenten van de afdeling Ontwerpen van het Sandberg Instituut, ontstond nadat het kabinet aankondigde over te gaan tot drastische kortingen op de kunstsector. „We wilden op een positieve manier onze onvrede uiten”, zegt student Yuri Veerman. Met andere studenten maakte hij een site waar nu ruim 100 protestbeelden opstaan. Een deel ervan werd op 20 november al ingezet als onderdeel van de protestactie ‘Nederland schreeuwt om cultuur’ en geprojecteerd op beeldschermen in het Stedelijk Museum en in kunstinstelling De Appel in Amsterdam. „We hebben veel ontwerpen maar ook artikelen en gedichten binnengekregen”, zegt Veerman. „Ramsey Nasr heeft gisteren, als 100ste inzending, zijn gedicht Uit Nutteloze Noodzaak (Manifest van Terschelling) aan ons doorgegeven.”

De site van SLASH/ART biedt bezoekers ook de mogelijkheid om ontwerpen gratis te downloaden. „Iedereen mag deze kunstwerken gebruiken, zolang wordt vermeld van wie het werk is en het niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.” En wat hopen de studenten ermee te bereiken? „Het debat moet verbreden. Er wordt nu vooral gepraat over het feit dat de bezuinigingen voortkomen uit economische noodzaak. Maar er is meer dan dat aan de hand. Een partij als de PVV dwingt vanuit ideologische beweegredenen deze bezuinigingen af. Dat doen ze op een hele platte manier. Net zoals ze de islam afschrijven als ‘extreem’, proberen ze kunst het label ‘elitair’ op te plakken. Op die manier kunnen ze in één keer deze sector afschrijven. Dat is onzinnig, kunst is er voor iedereen in alle lagen van de samenleving.”

Rosan Hollak

    • Rosan Hollak