Defensie is een logge organisatie

In het betoog van Ruben Pereboom wordt gesuggereerd dat er een tekort is aan materieel en manschappen binnen Defensie en dat dit ons allen aangaat (Opinie, 24 november). Dit ‘tekort’ is wel erg betrekkelijk, aangezien het niet volledig tastbaar gemaakt kan worden. Dient een land te beschikken over een x aantal tanks per bevolkingsaantal, een x aantal straaljagers per hoeveelheid geëxporteerde producten, etc.?

Hoe dan ook, met de kop boven het artikel – ‘Nog meer bezuinigen? Dat kan Defensie niet aan’ – wordt de spijker op z’n kop geslagen: de krijgsmacht is een logge organisatie geworden die als een molensteen aan de begroting van Financiën hangt, waardoor er geen fatsoenlijke mogelijkheden meer zijn om binnen alle redelijkheid te besparen en te bezuinigen op de kosten.

Er dient dan ook bezinning plaats te vinden over het doel van de huidige Defensie. Hebben we Defensie om de eigen mensen te verdedigen, rust en vrede te brengen in onrustige regio’s, het verkopen van kennis en innovatief materiaal aan buitenlandse partners of als troef om te mogen aanschuiven bij de G20?

De tijden dat de grenzen moeten worden verdedigd tegen landen om ons heen is geweest. Een land dat gedijt op de vrije wereldhandel heeft baat bij een flexibele en een snel schakelende Defensie met expertise en innovatie en niet bij een logge organisatie met een overschot aan generaals en kolonels. Voordat er bezuinigd gaat worden, dient eerst vastgesteld worden met welk doel en met welke status de krijgsmacht zich in deze wereld wil profileren. Indien een dergelijke heroriëntatie niet wordt uitgevoerd is elke bezuiniging binnen Defensie het najagen van wind.

Ir. Bart Schreurs

Zwolle

    • Ir. Bart Schreurs