Cameratoezicht

Cameratoezicht werkt niet, stelt Sander Flight, omdat mensen die onder invloed van drank of drugs zijn daarvoor ongevoelig zouden zijn (opiniepagina, 18 november). Dat is niet de echte reden. Cameratoezicht werkt niet vanwege de erbarmelijk slechte kwaliteit van de opnames. Filmbeelden worden gecomprimeerd, omdat verzending en opslag ervan zonder compressie niet mogelijk is. Dat daarmee de kwaliteit van de opnames zodanig slecht wordt dat personen onherkenbaar worden, moet blijkbaar voor lief worden genomen.

Cameratoezicht werkt pas als camerabeelden niet worden gecomprimeerd, maar door toepassing van byte-deduplicatie worden gecodeerd.

Het principe is te vergelijken met het in kleine stukjes (op byteniveau) knippen van niet-gecomprimeerde beeldopnames. Vervolgens wordt elk uniek stukje beeld eenmalig in een database opgeslagen. In een separate file wordt van elk opgeslagen uniek beeldstukje de positie in de database weergegeven.

Resultaat: een nieuwe database met slechts eenmalig opgeslagen combinaties van niet gecomprimeerde beeldstukjes (bytes) op (minimaal) dvd-kwaliteitsniveau.

Omdat cameratoezicht veelal plaatsvindt met vaste camera’s die dus steeds vanuit dezelfde posities opnames maken, zijn de meeste beeldstukjes aan elkaar gelijk. Opslag van al deze stukjes is dus niet meer nodig, waardoor de database gering van omvang, slechts enkele tientallen gigabytes, is.

Ypo P.W.M.M. van den Boom

Directeur Octasys Softwareontwikkelaar van byte-deduplicatie

    • Ypo P.W.M.M. van den Boom