Ziekenhuis niet alert: 2.000 doden

Ziekenhuizen hadden in 2008 bijna tweeduizend sterfgevallen kunnen voorkomen, als er alerter was opgetreden. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal doden dat in 2004 werd geschat.

Dat blijkt uit onderzoek van instituut Nivel en het VU Medisch Centrum. Daarbij werden de dossiers van twintig ziekenhuizen onderzocht. Het gaat om „potentieel vermijdbare doden”, personen die mogelijk of waarschijnlijk niet waren overleden als het ziekenhuispersoneel alle richtlijnen en regels had nageleefd en geen fouten zou hebben gemaakt.

Patiëntenorganisatie NPCF is „zeer, zeer teleurgesteld” over de cijfers. Volgens een woordvoerder moeten doktoren beter luisteren naar patiënten, omdat die het vaak het best merken als de behandeling niet goed gaat. Belangrijkste oorzaken van de dodelijke fouten zijn volgens onderzoekster Cordula Wagner: te traag reageren van doktoren bij onverwachte complicaties en onjuiste medicatie. Het komt voor dat patiënten verkeerde medicijnen krijgen, of dat die te laat of in onnauwkeurige doses worden toegediend.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zegt dat haar leden „heel hard werken” om het aantal vermijdbare doden te verminderen. Na het eerste rapport van Nivel en VUmc uit 2007 hebben ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid afgesproken programma’s in te voeren die het aantal fouten eind 2012 moeten halveren. De eerste ziekenhuizen zijn daarmee direct in 2007 begonnen. Dit jaar zijn vrijwel alle ziekenhuizen begonnen hun plannen uit te voeren.

Het ministerie van VWS en de NVZ zeggen dat er geen reden is om van het streefdoel af te wijken. Een woordvoerder van VWS zegt dat de ziekenhuizen nog „wat tandjes moeten bijzetten”.