'We zijn geen neonazi's en in Wilders zien we ook niks'

In zijn tweewekelijkse column over ‘identiteit’ spreekt Hassan Bahara met de extreemrechtse jongerenleider Anton Vreekamp.

Zaterdag 20 november hield de extreemrechtse Nationale Jeugd Nederland in Den Haag een zogeheten ‘mars voor solidariteit’. Zeventig in het zwart geklede jongeren – zwarte bomberjacks, zwarte jeans, zwarte Dr. Martens – liepen van het Malieveld richting de Spaanse ambassade en hielden spandoeken omhoog waarop stond: ‘Vrijheid Voor Politieke Gevangenen.’ Aangekomen bij de Spaanse ambassade eisten ze de vrijlating van een specifieke ‘politieke gevangene’, te weten Josué Estébanez, een Spaanse ex-militair met een extreemrechtse achtergrond.

Deze Josué was vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van de 16-jarige antifascisme activist Carlos Palomino. Op internet zijn beelden te zien van deze steekpartij. Het is een ordinaire moord, gepleegd met een angstaanjagende koelbloedigheid. Maar volgens Anton Vreekamp, de leider van de NJN, moet ik het niet zo zien: „Wij zijn er van overtuigd dat Josué uit zelfverdediging handelde, en omdat zijn vonnis in grote mate is beïnvloed door de media- en politieke hetze, vinden wij dat hij een oneerlijk proces heeft gehad en dus als politieke gevangene kan worden beschouwd.”

Ik had nooit aandacht aan dit marginale groepje besteed als ik mij niet had herinnerd dat deze NJN dezelfde club was die in de Roosendaalse wijk Kortendijk flyers had verspreid waarin ze protesteerden tegen de komst van een nieuwe moskee. Toen in april 2010 een dood schaap op het bouwterrein van de moskee werd aangetroffen waarop de tekst ‘No Mosk’ was gekalkt, wezen sommige vingers naar de NJN. Vreekamp ontkent uiteraard iedere betrokkenheid, maar hij wil mij nog wel wijzen op de ongerijmdheid van zo’n actie: „Men kan zich afvragen waarom er een schaap is gebruikt, in plaats van een volgens de islam onrein dier als de varken. De massale verontwaardiging die uit deze actie voortkwam was immers wel in het voordeel van het moskeebestuur.”

Anton Vreekamp is, ik kan er niet onderuit, in woord een hoffelijke man die zijn standpunten eloquent kan verwoorden. Gevraagd naar het gedachtegoed van de NJN, antwoordt hij: „Wij propageren het volksnationalisme. Dat is een vorm van nationalisme dat inspeelt op een natuurlijke groepsgebondenheid en culturele identiteit, het streeft naar een enigszins homogene samenleving. Omdat wij “het volk” centraal stellen kunnen we tevens spreken van een collectivistische ideologie: wij stellen het belang van “het volk” boven dat van het individu.”

Ze zijn geen neonazi’s, aldus Vreekamp, en van Geert Wilders moeten ze ook niets hebben: „We zijn tegen de conservatief-liberale ideologie van de PVV, en hoewel ook wij tegen de islamisering van Nederland zijn, zijn wij wel solidair met islamitische volkeren die voor zelfbehoud strijden, te denken valt aan de Palestijnen.”

Naast demonstraties houden ze ook groepsbijeenkomsten, zoals een op 23 oktober onder de titel ‘scholingsdag Germaanse wereldbeschouwing’. Vreekamp: „We bestuderen op zo’n dag de Germaanse mens en zijn cultuur. We wensen de levensbeschouwing van onze voorvaderen terug te vinden; een levensbeschouwing die het leven als een geschenk beschouwt en waar respect voor de natuur absoluut was.”

Klinkt als een studieus gezelligheidsclubje. Maar hoe valt deze esoterische houding te verenigen met het verlenen van steun aan een moordenaar?

Vreekamp: „Het staat voor ons buiten kijf dat Josué Estébanez uit zelfverdediging handelde. Om die reden kan hij dus rekenen op onze solidariteit, of dit nu omstreden is of niet.”

Opmerkelijke redenering voor een aanhanger van een wereldbeschouwing die het leven beziet als een geschenk.

    • Hassan Bahara