Obesitas ongeneeslijke ziekte

Obesitas is een chronische, ongeneeslijke ziekte waarbij jarenlange behandeling nodig is. Dat staat in de vandaag uitgekomen Zorgstandaard Obesitas. Daarin is de ideale zorg voor obesitaspatiënten – mensen met ernstig overgewicht – beschreven. „Die zorg bestaat nog nauwelijks in Nederland”, zegt hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell. Seidell is voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland dat de zorgstandaard schreef. Daarin werken alle obesitasbehandelaren samen.

De ideale behandeling voor een obesitaspatiënt is een jaar lang ‘rustig’ afvallen, waarbij 5 tot 10 procent van het lichaamsgewicht verdwijnt. „Na dat jaar is zo’n patiënt nog steeds obees”, zegt Seidell. „Meer en sneller afvallen is niet realistisch. De verloren kilo’s zitten er dan al snel weer aan en het leidt tot jojoën, het keer op keer aankomen en afvallen. Dat is voldoende aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.”

In dat eerste jaar moet iemand een nieuwe leefstijl aanleren: meer bewegen, gezonder eten. Na dat jaar is verdere begeleiding nodig om de patiënt zijn gezondere leefstijl te laten volhouden.

De obesitasbehandeling is vooral ter preventie van levensbedreigende en dure complicaties, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. De vraag is of verzekeraars die obesitaszorg gaan vergoeden. Seidell: „In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet 100 miljoen wil bezuinigen op leefstijlinterventies. Het nieuwe kabinet vindt beweegcursussen betuttelend. Mensen moeten het zelf willen en er zelf voor betalen. Dat vond Klink, de vorige minister van Volksgezondheid, ook wel, maar die vond dat mensen daarbij hulp nodig hebben, ook om de kloof tussen hoog- en laagopgeleide mensen niet te laten groeien.”

Zeggen ‘U bent te dik’ is voor de huisarts vaak lastig: pagina 4

Eiwitrijk dieet helpt bij op gewicht blijven: pagina 10