Nieuwe rol gaat hem gemakkelijk af

Vannacht rondde de nieuwe minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie zijn eerste begrotingsdebat af. Hoe deed Maxime Verhagen dat?

Den Haag:22.2.7 Minister Verhagen. © foto Roel Rozenburg

Nog maar twee weken in functie en bij één beroepsgroep is Maxime Verhagen al de gevierde man. Bij de boeren. Want wie tot veertig centimeter diep op zijn land wil graven, kan voortaan direct aan de slag. Zonder toestemming, en desgewenst krijgt de boer ook een gratis kaart van de leidingen die er onder zijn land liggen, beloofde de nieuwe minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie gisteren in de Tweede Kamer. En in de aanloop naar een nieuwe wet, wordt het graven wat hem betreft alvast gedoogd. „Een geweldige handreiking van de minister, een prachtig gebaar”, aldus Kamerlid Janneke Snijder (VVD).

Minder regels, meer daadkracht, was de boodschap van Verhagen die tijdens de behandeling van de begroting van het zojuist gefuseerde departement gisteren meer complimenten mocht ontvangen. Ook de mobiele beller die nog steeds noodgedwongen per minuut afrekent weet Verhagen achter zich. In januari moeten alle operators ook de mogelijkheid bieden per seconde af te rekenen. „Anders kom ik met wetgeving”. Tot genoegen van de oppositie. Sharon Dijksma (PvdA) vond het „echt stevig van de minister”.

Zijn nieuwe rol ging Verhagen, tot vorige maand minister van Buitenlandse Zaken, gemakkelijk af, vond ook Dijksma. „De minister heeft de overstap soepel gemaakt.” Want Verhagen rolde gisteren moeiteloos door het debat, deelde her en der complimenten uit („de motie staat me niet meer bij, maar als die van [voormalig PvdA-fractieleider] mevrouw Hamer komt, zal die buitengewoon constructief zijn geweest”) en had de lachers op zijn hand. Bijvoorbeeld toen Dijksma hem kritisch wilde bevragen over het parkeerbeleid. „Dat ligt bij de gemeenten, daar ga ik niet over”, constateerde Verhagen die de PvdA’er vooral had horen klagen over problemen in Amsterdam. „Ik ben ervan overtuigd dat daar genoeg PvdA’ers in de raad zitten die hier onmiddellijk een eind aan willen maken.” Vaak kwam Verhagen weg met dit soort opmerkingen, ook al omdat waarnemend Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) weinig ‘tweede’ interrupties toestond. Dijksma constateerde dan ook dat Verhagens management bij speech „absoluut op orde was”. Maar komt er ook daadwerkelijk nieuw beleid?

Geen twijfel bij Verhagen want aan „de veelpotige subsidiefabriek” die het ministerie nu nog is, moet een einde komen. Innovatiesubsidies mogen in de toekomst alleen nog naar de topgebieden gaan, zoals de tuinbouw, de chemie en de creatieve industrie. „En die subsidies moeten bewijzen dat ze effectief zijn.”

Dat enkele onderzoekscentra vrezen voor hun toekomst en er 1.500 banen dreigen te verdwijnen, zoals Esmé Wiegman (ChristenUnie) schetste, maakte op Verhagen geen indruk. „Ik krijg ook te horen dat ons beleid juist zoden aan de dijk zet, Maar er zal pijn worden geleden.”

Ook voor het Midden- en Kleinbedrijf (mkb) moet snel duidelijk worden dat er een nieuwe wind waait op EZ, tegenwoordig ELI. Minder administratieve lasten en zeker geen dikke rapporten meer over het MKB. Volgens Kees Verhoeven (D66) moet de (lokale) overheid jaarlijks worden afgerekend op vijf criteria, onder meer op de snelheid van betalen en de lokale lasten. Verhoeven had al een naam bedacht voor de criteria. De Vijf van Verhagen. Goed idee, vond de minister: „Prima, dank u wel”.

Erik van der Walle

    • Erik van der Walle