Hof Luxemburg staat uitwijzen van EU criminelen toe; drugshandel volstaat

Nederland kan criminele EU-burgers na een ernstig drugsmisdrijf het land uitzetten. Ook als ze al dertig jaar hier wonen en hier geboren en getogen zijn. Deze conclusie trekt het ministerie van Buitenlandse Zaken uit een arrest van het EU Hof in Luxemburg van gisteren, in de zaak van de in Duitsland geboren Griek Tsakouridis tegen Baden-Würtemberg.

Lees hier het arrest en hier het persbericht. Om het verblijfsrecht van een EU burger ook na zo´n lange tijd te mogen beperken moet diens criminele gedrag aan zware eisen voldoen. Er moet sprake zijn van “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving”. In het geval van Tsakouridis ging het om drugshandel waarvoor hij zes jaar gevangenisstraf had gekregen. Lees hier het advies dat advocaat-generaal Bot het Hof in juni gaf. Juridisch draait het om de vraag welke beperkingen gesteld mogen worden aan een zogeheten versterkt verblijfsrecht dat is verkregen door ononderbroken verblijf in het gastland, inburgering, familieleven etc.

Tsakouridis werd in 1978 in Duitsland geboren, heeft de Griekse nationaliteit en had sinds 2001 een permanente verblijfsvergunning. Hij werkte af en toe langere perioden op Rhodos - hij exploiteerde er een crêpe stalletje. In Duitsland kreeg hij vanaf 1998 een aantal malen straffen wegens agressief gedrag. In 2007 werd hij veroordeeld wegens georganiseerde drugshandel. In 2008 besloten de Duitse deelstaatregering hem uit te zetten naar Rhodos en zijn vergunning voor Duitsland in te trekken. Iedere EU burger met een Duitse verblijfsvergunning die een celstraf van meer dan vijf jaar loopt het risico zijn verblijfsvergunning te verliezen. Tegen die beslissing ging Tsakouridis in beroep.

Het EU Hof heeft nu besloten dat de handel in drugs een voldoende ernstige bedreiging kan zijn voor een lidstaat om ook langdurig ingezetenen van andere EU lidstaten daarvoor uit te mogen uitzetten. In de overwegingen 46 tot en met 48 van het arrest wordt drugshandel  een ernstige bedreiging van de gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven van EU burgers genoemd. En een bedreiging van de bovengrondse economie, stabiliteit en veiligheid van lidstaten. Drugsverslaving is een ‘serious evil’ en drugshandel kan zo ernstig zijn dat het een directe bedreiging van de rust en de veiligheid van de bevolking kan vormen. Daarmee volgt het Hof het advies van de AG die het volgende onderscheid maakte: ´´There is a real difference between a person who buys drugs for his personal consumption, acting contrary to public policy in that way, and a person who participates in a trafficking network, with all the attendant dangers for the physical safety of the population.´´

Het Hof voegt er aan toe dat het gedrag van de individuele veroordeelde  feitelijk aan die negatieve gevolgen hebben bijgedragen. Het hebben van een strafblad of de wens een algemeen preventief beleid te voeren,  mag geen rol spelen bij een eventuele uitwijzing. Het terugsturen van de EU burger moet boven proportioneel zijn. En uitwijzing het enige redelijke middel. Er mogen geen andere ´minder vergaande´ maatregelen voor handen zijn. En de negatieve gevolgen voor daders die helemaal zijn ingeburgerd in het gastland moeten meegewogen worden. Alleen een veroordeling tot vijf jaar cel is niet genoeg. Als het gaat om een EU burger die rechtmatig bijna zijn hele jeugd in het EU gastland doorbracht, ”very good reasons would have to be put forward to justify the expulsion measure“. Maar die kunnen dus gevonden worden.

De discussie is actueel doordat Frankrijk groepsgewijs Roma is gaan uitzetten, afkomstig uit EU lidstaat Roemenië. Dat leverde protesten op van de Europese Commissie en het Europese parlement. Lees daarover dit bericht. Op deze site legt Europarlementariër Sophie in ´t Veld (D66) uit dat groepsgewijze uitzetting niet kan, maar individuele uitzetting, mits onder strikte voorwaarden wel. In 2007 begon toenmalig staatssecretaris Albayrak een proef met het uitzetten uit Nederland van EU burgers die hier veelvuldig overlast geven of misdrijven plegen. Lees hier een bericht. Het was toen nog zoeken naar de ´juridische grenzen´. Met deze uitspraak zijn die duidelijker geworden.

In deze video een felle discussie in het Europese parlement over de Roma uitzetting. In ´t Veld komt op 4.16 min aan het woord.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S4qkmPkqukU[/youtube]

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • Folkert Jensma