Economie kort

Moratorium op boren naar aardwarmte wegens olieramp BP

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. De Nederlandse toezichthouder op de ondergrondse winning van delfstoffen heeft een moratorium ingesteld op boringen naar aardwarmte, een vorm van duurzame energie. Het moratorium is ingesteld omdat er onduidelijkheid bestaat over de aansprakelijkheid in het geval er bij een boring naar aardwarmte iets mis zou gaan. Dat blijkt uit een brief die de overheidsdienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onlangs naar het ministerie van Economische Zaken heeft gestuurd. Het moratorium duurt zeker tot januari 2011. Het moratorium is ingesteld na de olieramp dit voorjaar in de Golf van Mexico. Als gevolg van deze grote olieramp gaf SodM de olie- en gasbedrijven die actief zijn in de Noordzee de opdracht om een inventarisatie te maken van hun werkzaamheden en de veiligheid ervan. Dat gold ook voor bedrijven die op land boren naar aardwarmte, een technologie die in populariteit groeit. Hierbij wordt heet water van een diepte van honderden tot duizenden meters opgepompt, om kassen of woonwijken te verwarmen.

EU: meer rechten voor lenende consument

Brussel. De Europese Unie vindt dat Nederland zo snel mogelijk meer rechten moet geven aan consumenten die geld lenen. De Europese Commissie eist dat Den Haag de nationale wetgeving aanpast aan Europese afspraken. Dat maakte de commissie gisteren bekend. Volgens de commissie is niet duidelijk of Nederland de vereiste stappen heeft gezet. Als Den Haag niet binnen twee maanden met een bevredigend antwoord komt, dan kan de commissie Nederland voor de rechter slepen. De commissie wil consumenten meer zekerheid geven als zij geld lenen, ook in een ander EU-land. Zo moet overal duidelijkheid komen over bijvoorbeeld het jaarlijkse kostenpercentage voor een krediet. (ANP)

VEB en banken eens over World Online

Amsterdam. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en de banken die de beursgang van internetbedrijf World Online (WOL) hebben begeleid, zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van een schikking. De ongeveer 12.000 bij de VEB aangesloten beleggers in WOL kunnen een bedrag van maximaal 110 miljoen euro verdelen als compensatie voor de schade die is geleden tijdens en na de beursgang. Dat maakte de VEB gisteren bekend. De VEB onderhandelde met de banken Royal Bank of Scotland (de rechtsopvolger van ABN Amro) en Goldman Sachs. Die banken vertegenwoordigen de andere banken die betrokken waren bij de beursgang van WOL. (ANP)

UBS aangeklaagd voor fraude Madoff

Amsterdam. De Zwitserse bank UBS wordt aangeklaagd voor haar rol in de miljardenfraude van Bernard Madoff. De curator van Madoffs investeringsmaatschappij, Irving Picard, heeft de bank en een aantal andere partijen gisteren gedagvaard. UBS en Access International Advisors LLC hebben Madoffs piramidespel bij Europese beleggers geïntroduceerd. Ze zijn aansprakelijk voor ten minste 2 miljard dollar voor het maskeren van de zwendel, zo stelde Picard. (ANP)