De hartchirurg houdt van een stevige beat in de operatiekamer

Medische en gezondheidsprogramma’s genieten eindeloze populariteit op televisie. Elke avond om half acht kunnen we om onduidelijke redenen meekijken in een huisartsenpraktijk of op een afdeling spoedeisende hulp. De officiële reden van bestaan is het voorlichtingsaspect, maar er komt ook veel voyeurisme aan te pas.

De beslissing van omroep MAX om rechtstreeks een openhartoperatie uit te zenden leek dezelfde richting in te slaan. Waarom zouden we getuige willen zijn van het vervangen van een aortaklep? Toch niet om stilletjes te hopen dat er iets fout gaat?

Het viel reuze mee. In de eerste plaats bleek slechts een deel van het programma Operatie Live, dat anderhalf uur duurde, te bestaan uit schakelingen naar de operatiekamer van het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Daar was hartchirurg Alaaddin Yilmaz al een flinke tijd bezig. Het borstbeen was al doorgezaagd, de slagaders lagen los. We kwamen er ongeveer in op het moment dat de hart-longmachine werd aangesloten en het normale functioneren van het hart werd opgeschort.

De beelden waren helemaal niet zo eng als je zou verwachten en dat was precies de bedoeling van de uitzending. Het grootste deel van de zendtijd werd inderdaad besteed aan uitleg en voorlichting, met een uitermate geruststellend karakter.

Nu kent iedereen de voor- en nadelen van een mechanische kunstklep en een biologische varkenshartklep. We leerden wat een perfusionist is (de operateur van de hart-longmachine) en zagen op historische beelden hoe vroeger de patiënt in een ijsbad werd gelegd. Dat bood slechts enkele minuten soelaas, terwijl er nu wel drie uur kan worden geopereerd.

De ethische bezwaren tegen de uitzending die tevoren wel te horen waren, bleken weinig hout te snijden. Het ging om een routineoperatie, met betrekkelijk weinig kans op mislukking. De hartchirurgen in Nieuwegein doen er wel tweeduizend per jaar en er draaien altijd camera’s mee, dus daar worden ze niet zenuwachtig meer van.

In feite was het programma een nuchter loflied op de verworvenheden van wetenschap en techniek. Maar er was ook een belangrijke bijvangst.

Zowel de als commentator optredende Robin Heijmen als de opererende Alaaddin Yilmaz is een jonge specialist, die alle vooroordelen over arrogantie en ontoegankelijkheid weerspreekt. Dat Yilmaz in Turkije is geboren hoort niet ter zake te doen, maar het is best prettig en nuttig om eens een nieuwe Nederlander in de rol van een onbetwiste autoriteit te zien.

Een assistente vertelde dat dokter Yilmaz van een stevige beat houdt, in tegenstelling tot „de zusters”. Meestal speelt er house of techno in zijn OK. Gisteren niet, want MAX blijft een ouderenomroep.

    • Hans Beerekamp