Correcties & Aanvullingen

Slot commentaren

Door een technische storing zijn in de krant van woensdag 24 november bij de twee redactionele commentaren aan het einde enkele woorden weggevallen. Het slot van het eerste commentaar had moeten luiden: „Als het achterwege blijven van een democratische structuur leidt tot het verdwijnen van de PVV, dan is dat meegenomen. Maar uiteraard is ook dat een kwestie van democratie.”

Het einde van het tweede commentaar luidt: „De natuur zorgt voor zuiver water en schone lucht. Voor veilig waterbeheer. Voor een gezond land. De natuur verdient een betere behandeling dan de botte bijl.”

Hooggehakt

In het artikel Hooggehakt in de woestijn (24 november, pagina 11) over de kunstenaar Martha Rosler zijn de kolommen verwisseld. De eerste kolom bevatte het einde van het stuk. De juiste versie is te lezen op www.nrc.nl/kunst.