Brieven over wisselcolumn Martin Bosma

Gouden greep

Uw keuze van Martin Bosma als deeltijdcolumnist is een gouden greep. Het zelf kennisnemen van het gedachtegoed van de PVV, de verzameling verdachtmakingen, van hele leugens en halve waarheden, de aaneenrijging van rare vooroordelen en complete nonsens, is toch het beste antivirus tegen de ideeën van de PVV. Ik begrijp nu ook veel beter hoe moeilijk het is om te discussiëren met PVV-politici. Je raakt helemaal gedesoriënteerd door zo veel onzin. Vrijwel elke zin vraagt om een weerwoord. En als hij iets zegt waar je het wel mee eens zou kunnen zijn, wordt het weer op zo’n bizarre manier geponeerd: „Het christendom vind ik mooi.” Bovendien is discussiëren met een PVV’er zoiets als moddervechten met een varken: hij vindt het leuk en jij wordt er vies van.

Redactie, ga alstublieft door met het plaatsen van deze column en blijf daarnaast de PVV, zoals u steeds doet, kritisch volgen.

R. Roordink

Enschede

Belachelijk maken

Rudof Virchow, negentiende-eeuwse arts, activist en hoofdredacteur heeft over het blad dat hij uitgaf ooit gezegd dat „iedereen het recht heeft om zich in mijn blad belachelijk te maken”. Martin Bosma heeft dat nu gedaan in NRC Handelsblad van 24 november. Eén keer volstaat.

Jan Vandenbroucke

Leiden

Ongenegeerde rancune

Martin Bosma verdient dank en aanmoediging. Zo’n ongegeneerde rancune tegen alles wat intellectueel of genuanceerd is of „iets met cultuur en samenleving heeft” kom je niet vaak tegen. Elke week Martin Bosma, wat mij betreft. Gestudeerd aan de New School of Sociology, mind you, maar leest bij voorkeur Ayn Rand. Dat is nog eens algemeen politieke belezenheid. Stukjes met dit amusementsgehalte jagen geen abonnees weg, zoals Bosma verkneukeld voorspelt. Hij schrijft voor een aanhang die hem niet leest en een publiek dat hem niet serieus neemt. De opzeggingen, als ze er al zijn, staan in geen verhouding tot de mensen die abonnee worden om dit de komende tijd niet te missen. Chapeau.

Lieuwe Dijkstra

Deventer

Bescheidenheid

Welkom Martin Bosma als nieuwe columnist bij NRC Handelsblad. Ik ben het volstrekt met u oneens, maar van mij mag u gerust uw mening geven. Wel zou een beetje meer bescheidenheid u niet misstaan. Suggereren dat er nu wel veel mensen hun abonnement zullen opzeggen is wel erg zelfingenomen.

Maarten Camman

Utrecht

Merkwaardig

Het is merkwaardig dat PVV-Kamerlid Bosma zo graag Hayek en Rand leest. Hun ideeën komen helemaal niet overeen met de standpunten van zijn partij. Hayek was een vrije-marktfundamentalist van het zuiverste water. Zijn ideeën vinden geen weerklank bij de verzorgingsstaatliefhebbers van de PVV. Rand was een nogal paranoïde filosoof die haar eigen ideologie, genaamd objectivism, heeft uitgevonden. Kern van deze ideologie is het verwerpen van sentiment en zelfopoffering en het verheerlijken van de rede als absoluut. Ook daar lijkt bij de partij van de onderbuik geen plek voor te zijn. Jammer dat deze aardige column ontsierd wordt door deze mislukte vorm van namedropping.

Benjamin Meijer

Amsterdam

Oplossingssfeer

Ik ben erg blij dat de heer Bosma in NRC Handelsblad het woord krijgt. Naast de heer Ellian kan hij mij geregeld bijpraten over wat er in de bovenkamer gebeurt van mensen die heel anders denken dan ik. Zo kan ik ze beter begrijpen.

Bosma helpt zo om „de boel bij elkaar te houden”, ook al probeert hij het tegendeel door in zijn eerste column zich af te zetten tegen de gemiddelde NRC Handelsbladlezer. Ik zie ernaar uit om een volgende keer wat inhoudelijker werk van hem te zien, vooral in de oplossingensfeer.

Maurits in ’t Veld

Zutphen

Inspiratie en energie

Ik heb noch een Toyota Prius, noch een kinderbakfiets. Een ecohuisje in Toscane bezit ik niet, golf heb ik nog nooit gespeeld. Ik ben wel abonnee van NRC Handelsblad, waarin Martin Bosma als wisselcolumnist publiceert. En hoewel ik dat niet verwacht had, ben ik het in één opzicht onmiddellijk met hem eens: we liggen elkaar niet.

Gelukkig wil de heer Bosma desondanks zijn gedachten met mij delen, want ik ben maar een slachtoffer, van mijn opvoeding, mijn opleiding en mijn omgeving.

Ben ik blij dat ‘mijn’ krant een podium biedt aan iemand die de lezers van die krant zonder enige argumentatie als zodanig afschildert? Eigenlijk was ik dat niet, ik geef het toe. Als ik de column uitgelezen heb, ben ik wel blij: ik heb de inspiratie en de energie gekregen om mij meer dan ooit bezig te houden met het bestrijden van de denkbeelden die de heer Bosma aanhangt. Hier is geen sprake van alleen maar incompatibilité des humeurs. Het gaat hier om fundamentele verschillen in opvatting over menselijke waardigheid en gelijkheid. Deze column heeft dat meer dan duidelijk gemaakt. Dank, mijnheer Bosma!

Marijke Heijloo

Heemstede

Warrige tekst

Daar was-ie dan, de eerste column van Martin Bosma (de ideoloog van de PVV blijkbaar), en hij roept maar een vraag op.

Als Bosma al die NRC-lezers met hun golfweekendjes in Londen (doe ik niet aan), hun eco-huisjes (nooit een gezien of bewoond) in Toscane en de fooien aan de Marokaanse krantenbezorger (geeft Bosma de zijne onafhankelijk van diens afkomst nimmer een fooi?) slachtoffers van hun opvoeding, opleiding en omgeving noemt; van welke van de drie O’s is hij dan zelf het slachtoffer geworden?

De onrust en de afkeren die uit zijn nogal warrige tekst spreken – probeer er vooral niet iets als argumenten in te vinden – roept bij mij een uitspraak van de Griekse wijsgeer Epicurus in gedachten: „De rechtvaardige geniet de grootst mogelijke rust, de onrechtvaardige is een en al onrust.” En deze onrustige Bosma vindt dan ook nog het christendom ‘mooi’ – alleen de kwalificatie al. Fijn zo, maar hij heeft er weinig van begrepen.

Paul Herruer

Groningen

Meedogenloos

Bosma doet waar PVV’ers blijkbaar het patent op hebben: een ander flink de maat nemen. Wanneer je Bosma hoort, is Wilders bijna gematigd. Wat haalt deze man meedogenloos uit. Het is niet te hopen dat hij ooit de macht krijgt. Goed dat hij aan deze wisselcolumn meewerkt, want zo leren we hem echt kennen.

Jan Tolsma

Leiden

Schril en verbeten

Geachte heer Bosma,Al 25 jaar ben ik NRC-abonnee. Hoewel ik een hoogopgeleide autochtoon ben, woon ik in een Haagse volkswijk. Golfweekendjes bij vrienden in Londen of andere dure snobistische vrijetijdsbesteding zijn mij vreemd. Met mijn aardige Marokkaanse buren kan ik het goed vinden. Een van de beste schoolvriendinnen van mijn dochter was moslima. Mijn zoon onderhield op het gymnasium een vriendschap met een moslimjongen die een toonbeeld was van karakter, beschaving en intelligentie. Ik kan er van meepraten, want deze jongen is drie keer met ons gezin mee geweest op vakantie. In tegenstelling tot een aantal PVV-Kamerleden heeft hij overigens geen strafblad.

Uw beeld van ‘de NRC-abonnee’ is feitelijk onjuist. Daarbij is uw toon schril en verbeten. Kan het zijn dat uw kijk op de samenleving belemmerd wordt door uw blinde woede?

S.M. Burgers

Den Haag