Woordvoerder inflatie

Was het een record? Gisteren voerde één op de acht Kamerleden het woord bij de begrotingsbehandeling van het fusieministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. „Er zijn negentien sprekers aangemeld voor deze begroting. Het lijkt mij bijna een record”, constateerde Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. De grotere politieke fracties vaardigden een woordvoerder voor natuur af, voor landbouw en vaak nog één voor consumentenzaken. Economie kwam nauwelijks aan de orde.

Parlementariër Afke Schaart van de VVD illustreerde de beperkingen van zo’n „triopresentatie”. Ze zei graag over innovatie en consumentenbelangen te spreken. Wat vond zij dan van de koopzondag? Dat behoorde niet tot haar portefeuille. En het feit dat vlees van niet verdoofd geslacht vee in de winkelschappen ligt? „Dat lijkt me ook een vraag die u beter aan mijn collega kunt stellen. Ik doe geen landbouw.”

„Mag ik mevrouw Schaart wel wat vragen over fair trade, informeerde Esmé Wiegman (ChristenUnie) voorzichtig. Een zucht van verlichting: ja, dat had Schaart wel in haar portefeuille.

Elbert Dijkgraaf van de SGP zei dat zijn fractie en die van de ChristenUnie de enige zijn die profiteren van de fusie van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, omdat zij ook „netjes met één woordvoerder gaan werken”. „Als anderen dat ook deden, zou dat een hoop tijd schelen.”