Winkels minder open op zondag

Winkels zullen minder vaak op zondag geopend mogen zijn. Dit is het gevolg van een wetswijziging waar een krappe meerderheid van de Eerste Kamer gisteren mee heeft ingestemd.

Het wordt voor gemeenten nu moeilijker om een ontheffing van de winkelsluitingswet te verlenen, die koopzondagen mogelijk maakt.

De Eerste Kamer ging na een hoofdelijke stemming met 36 tegen 33 stemmen akkoord met de wetswijziging die nog door het vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie was ingediend. Zes senatoren waren afwezig.

In de Eerste Kamer stemden de leden van CDA, SP, ChristenUnie, SGP en OSF voor. De VVD behoorde tot de tegenstemmers en ging daarmee in tegen de lijn van het huidige kabinet van VVD en CDA. In het coalitieakkoord van deze partijen staat dat „oneigenlijk gebruik” van de toerismebepaling in de winkelsluitingswet moet worden tegengegaan. De VVD in de Tweede Kamer stemde vorig jaar ook tegen de aanscherping van de winkelsluitingswet waardoor het aantal koopzondagen zou worden beperkt.

Dat de nieuwe coalitie onder leiding van VVD-premier Rutte de wetswijziging van het vorige kabinet in hun regeerakkoord omarmde, wordt gezien als een handreiking aan de SGP. Deze partij is vanwege de eerbiediging van de zondagsrust fel gekant tegen koopzondagen. Het minderheidskabinet kan met de gedoogsteun van de PVV rekenen op een krappe meerderheid van 76 zetels. Vandaar dat gelonkt wordt naar de SGP die in de Tweede Kamer over 2 zetels beschikt. De wetswijziging van het vorige kabinet kwam tot stand op aandringen van de kleinste coalitiepartij ChristenUnie.

De bestaande wet biedt gemeenten de ruimte winkels toestemming te geven hun deuren elke zondag of een bepaald aantal zondagen te openen als daarmee een toeristisch belang is gediend. In de praktijk werd deze bepaling ruimer uitgelegd waardoor in steeds meer gemeenten steeds meer winkels op zondag opengingen.