PVV wijst voorstel tot democratisering af

De PVV-fractie heeft de voorstellen van Hero Brinkman om de partij te democratiseren afgewezen. Brinkman zorgde de afgelopen dagen opnieuw voor opschudding binnen de partij door om de opbouw van een ledenpartij te vragen.

Na een voor de PVV-fractie ongebruikelijk lange vergadering maakte partijleider Geert Wilders bekend dat er „uitgebreid inhoudelijk en respectvol met elkaar gediscussieerd is”, en dat het voorstel daarna verworpen is. „Ik ga hier niet meer over beginnen”, zei Brinkman. „Ik ben een democraat in hart en nieren. De fractie heeft besloten en daar conformeer ik me aan.”

Over de inhoud van de urenlange vergadering wilde geen van de fractieleden gisteren uitlatingen doen, evenmin of er een stemming is geweest en hoe die exact uitpakte. Brinkman zegt slechts zich „nooit alleen te voelen” in de fractie.

Brinkman schreef een discussiestuk over de door hem gewenste democratisering, die vorige week uitlekte. Daarin uitte hij kritiek op het feit dat de PVV te zeer een „one-issue partij” is en schreef hij dat verandering nodig is om „de tand des tijds” te doorstaan. Het Kamerlid wilde op een andere manier met de islam omgaan. Ook zou de opvolging van Wilders geregeld moeten worden voor het geval hij „gewild of ongewild” geen fractievoorzitter meer zou zijn. Wilders zei dat dit „een belangrijk thema” is, „maar nu gaan we door”.

Brinkman pleitte verder voor de oprichting van een jongerenpartij. „De fractie kán daar niet tegen zijn”, zei hij voor het weekend tegen NRC Handelsblad. „Ik zou het bij wijze van spreken in mijn eigen huiskamer kunnen doen.” Over een eventuele jongerenpartij heeft de fractie gisteren niet gesproken; dit onderwerp komt over een week aan de orde.