Protest in Kabul na stembusuitslag

Ruim twee maanden na de Afghaanse parlementsverkiezingen is de kiescommissie er nog altijd niet in geslaagd om, zoals beloofd, de volledige uitslag bekend te maken. Wel werden vandaag de meeste resultaten vrijgegeven. Maar beschuldigingen van grootscheepse stembusfraude werpen een schaduw over de waarde van de uitslag.

In de straten van Kabul betoogden enkele honderden mensen, veel boze kandidaten en hun aanhang, tegen het volgens hen oneerlijke verloop van de verkiezingen. „Het doet er niet toe wie wint of verliest”, zei een betogende parlementariër uit de provincie Kandahar. „We blijven demonstreren tot de regering ons hoort en de bevolking inzicht krijgt in de grootscheepse fraude die tijdens deze verkiezingen is gepleegd.”

Zo’n 2.500 kandidaten streden in september om 249 beschikbare zetels. Eén op de tien kandidaten is gediskwalificeerd wegens fraude. Er waren meer dan 6.000 klachten ingediend, en bijna een kwart van de 5,6 miljoen uitgebrachte stemmen is ongeldig verklaard. De openbare aanklager heeft zelfs een onderzoek ingesteld naar mogelijke fraude van de kiescommissie.

Voor de regering-Karzai zal de uitslag waarschijnlijk weinig gevolgen hebben. De macht ligt in het Afghaanse systeem bij de president, het parlement wordt gedomineerd door krijgsheren, technocraten en notabelen, die er zelden in slagen hun verdeeldheid te overwinnen.

De eis van de betogers om de verkiezingen helemaal ongeldig te verklaren en over te doen, maakt geen kans. De regering voelt daar niets voor. Van 33 provincies is de uitslag nu bekendgemaakt, alleen van de onrustige provincie Ghazni, ten zuidwesten van Kabul, nog niet. (Reuters, AFP)