next denkt

Links en rechts zijn begrippen die tegenwoordig vaak worden gebruikt. Linkse hobby, linkse elite, linkse media, rechts kabinet, rechtse weblogs, de verrechtsing van de samenleving.

Maar wat betekenen die begrippen nu eigenlijk precies?

Al associërend zullen veel mensen een heel eind komen: links is Greenpeace, geitenwollen sokken, gedoogbeleid, subsidie, cultuur, verzorgingsstaat en hoge belastingen. Rechts is ABN Amro, stropdassen, de vrije markt, eigen verantwoordelijkheid, Henk en Ingrid en minimumstraffen.

Ongeveer.

Maar wie er langer over nadenkt, vraagt zich af: kloppen die associaties wel? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Zo intuïtief als de begrippen worden gebruikt, zo moeilijk blijkt het om ze nader te definiëren.

Daarom vroeg nrc.next drie deskundigen (typisch links trouwens: experts vragen) onze associaties te duiden. Bioloog Frits Bienfait, neuroloog Victor Lamme en taalkundige Jan Kuitenbrouwer werpen ieder vanuit hun vakgebied hun licht op links en rechts – en zijn op zoek gegaan naar verborgen tekenen van deze tweedeling in de krant. Zit er linkse of rechtse taal in onze berichten? Appelleert het beeld aan linkse of rechtse emoties? Op alle pagina’s vindt u vandaag kleine commentaren.

Commentaren die uiteraard voor discussie vatbaar zijn – en zo zijn ze ook bedoeld. Ter overdenking. En voor de lol.

Rob Wijnberg

hoofdredacteur nrc.next

    • Rob Wijnberg