Nederland kort

St. Jan kathedraal krijgt bellende engel

VNO-NCW maakte blauwdruk voor nieuw ministerie

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft er tijdens de onderhandelingen over een nieuw kabinet rechtstreeks bij CDA’er Maxime Verhagen op aangedrongen dat hij minister van Economische Zaken zou worden. Ook leverden de lobbyisten van de werkgevers de blauwdruk voor het vernieuwde ministerie: een krachtiger departement, met bundeling van innovatie, het ministerie van Landbouw erbij en meer leiding op het gebied van toponderzoek en hoger onderwijs. Directeur Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW bevestigt dat hiervoor gelobbyd is. Dit had succes. De werkgevers maakten zich sterk voor een ‘zware’ minister omdat het departement van Economische Zaken (EZ) in hun ogen te veel een „Haagse economie” is geworden: een van ramingen en cijfers en te weinig een departement voor het bedrijfsleven. „De aandacht ging te veel uit naar de verdeling van de vruchten van de economie in plaats van het zaaien van de vruchten zelf”, zegt Van Kesteren.

Senaat: beperking koopzondagen kan

Den Haag. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met beperking van het aantal koopzondagen in Nederland. In de 75 zetels tellende senaat stemden 36 voor een aanpassing van de Winkeltijdenwet en 33 tegen. Zes leden waren afwezig. Er was sprake van een hoofdelijke stemming. Het voorstel komt nog van het vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. Door de nieuwe wet moet scherper worden gekeken of een gebied wel echt belangrijk is voor toerisme. Alleen als dat zo is, mogen winkels vaker op zondag open zijn dan de twaalf keer per jaar die nu zijn toegestaan. CDA, ChristenUnie, SGP en SP steunden de aanpassing van de wet. Voor de christelijke partijen speelt daarbij de zondagsheiliging een rol, terwijl de socialisten het zeggen op te nemen voor de kleinere ondernemers. De SP vindt dat ook zij recht hebben op een vrije dag. (ANP)

Tweede Kamer: leger heeft te veel generaals

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het Nederlandse leger over te veel generaals en kolonels beschikt. Bij de aangekondigde personeelsinkrimping waarbij de komende tijd bij defensie tienduizend banen verdwijnen, zal „de trap van bovenaf moeten worden schoongeveegd”. Dat viel maandag van diverse partijen te horen tijdens overleg over het personeelsbeleid bij de krijgsmacht tussen de Kamer en minister Hillen (Defensie, CDA). De Nederlandse krijgsmacht heeft nu 96 generaals en vijftig burgers in vergelijkbare hoge functies. Daarnaast telt het 96.000 man sterke defensieapparaat 486 kolonels. Het VVD-Kamerlid Bosman had berekend dat de krijgsmacht één generaal of een daaraan gelijkgestelde hoge burgerfunctionaris telt per 473 werknemers. „Onze krijgsmacht heeft een veel te zware top”, luidde zijn conclusie. Volgens hem was het tijd voor „een efficiencyslag op hoog niveau”. Ook het CDA-Kamerlid Bruins Slot constateerde dat er te veel kolonels en generaals zijn, meer dan voor de organisatie betaalbaar is. „Meer indianen, minder chiefs”, zei zij. Van de zijde van de PVV diende Kamerlid Hernandez een motie in waarin de regering wordt gevraagd „het aantal generaals en kolonels in proportie te brengen”.

St.Jan kathedraal krijgt bellende engel

DEN BOSCH/AMERSFOORT. De gerestaureerde Sint-Janskathedraal in Den Bosch krijgt een wel heel moderne engel. De engel is uitgerust met een mobieltje met één toets voor een directe verbinding met God, zei beeldhouwer Ton Mooy gisteren. Het zandstenen beeld (1,25 meter hoog) is gisteren op transport gegaan naar Den Bosch en zou volgende maand als verrassing op ongeveer vijftien meter hoogte op de zuidzijde van de kerk worden geplaatst. Omdat de verrassing gisteren uitlekte heeft het kerkbestuur besloten de plaatsing uit te stellen tot het allerlaatste moment voor de viering van de restauratie in april 2011. Het nieuwe beeld gaat zeker tweehonderd jaar mee, maar is tegen die tijd wel flink achterhaald, verwacht de beeldhouwer. (ANP)