Geen orde, geen geld

opinext@nrc.nl

Net als René Kneyber (Opinie, 20 november) heb ik ook suggesties wat betreft prestatiebeloning in het onderwijs. Leraren die zonder goede reden een maand niet volledig aanwezig zijn, moeten 200 euro inleveren. Leraren die geen orde kunnen houden, moeten 3 procent op hun salaris gekort worden en bijles moet niet voor 30 euro door leraren worden gegeven, maar voor 15 euro door studenten. Een leraar die aanwezig is en orde houdt, is dat tegenwoordig een goede leraar die extra beloning verdient?

René van Leeuwen

Rotterdam

    • René van Leeuwen