Britse Europarlementariër: ‘Ein Volk, ein Reich, ein Führer’

Dat zei de Britse Europarlementariër Godfrey Bloom vandaag, waarna hij de vergaderzaal is uitgezet tijdens een debat van het Europees Parlement in Straatsburg. Hij onderbrak een toespraak van de socialistische fractieleider Martin Schulz met deze nazislogan, dat meldt het ANP.
Parlementsvoorzitter Jerzy Buzek vroeg Bloom zijn excuses aan te bieden, maar de Brit van de eurosceptische partij UKIP weigerde. Daarop moest hij vertrekken. Bloom maakte zich kwaad door de kritiek die Schulz had op de in zijn ogen anti-Europese houding van het Verenigd Koninkrijk.

PVV-Europarlementariër Barry Madlener proteresteerde tegen het wegsturen van Bloom. Madlener confronteerde Buzek met het feit dat Schulz PVV’er Daniël van der Stoep ooit voor fascist heeft uitgemaakt en dat de parlementsvoorzitter toen niet ingreep. Daar liet Buzek zich niet door stoppen.

De Duitse socialist Martin Schulz was al eerder slachtoffer van scheldpartijen waarbij een link werd gelegd met het naziregime. In 2003 noemde de Italiaanse premier Silvio Berlusconi hem tijdens een debat in het Europarlement de meest geschikte kandidaat om in een Italiaanse oorlogsfilm de rol van kampbeul in een concentratiekamp te spelen.

    • Marije Willems