Beatrix voldoet prima

De Tweede Kamer debatteerde recentelijk over de plaats van het staatshoofd in de regering. Een gevoelig onderwerp, temeer omdat de majesteit daar zelf niets over mag zeggen en er geen enkele directe aanleiding toe is. Immers, zij oefent haar functie naar eer en geweten uit. En wie anders dan het staatshoofd kan objectiever en zorgvuldiger een formatieproces leiden en bewaken dan zij? Dit debat vond op het verkeerde moment plaats.

Henk Hendriksen

Veldhoven

    • Henk Hendriksen