Akkoord over redden wilde tijgers

De dertien deelnemende landen aan de ‘Tijgertop’ in St. Petersburg hebben gisteren een intentieverklaring getekend om het uitsterven van de wilde tijger tegen te gaan. De landen die nog tijgers in het wild binnen hun landgrenzen hebben, zijn overeengekomen samen te streven naar een verdubbeling van het aantal wilde tijgers in 2022, en stroperij en illegale handel in tijgerhuiden en -ledematen tegen te gaan. Specialisten van het Wereldnatuurfonds zeiden zondag op de top dat wilde tijgers binnen twaalf jaar uitsterven als de landen waar zij voorkomen geen snelle actie ondernemen om hun leefgebied te beschermen. Het aantal tijgers dat in het wild voorkomt, wordt nu geschat op 3.200 tegen zo’n 100.000 een eeuw geleden. Ruslands premier Poetin, organisator van de top, noemde het doel moeilijk maar niet onhaalbaar. (AP)