Windenergie schoner?

Windenergie zou schoner zijn dan die uit conventionele centrales, aldus deze krant van 20 november. Dat hangt er maar van af.

Ten eerste zou de productie van windmolens plus hoogspanningsleidingen wel eens méér CO2-uitstoot kunnen geven dan windenergie bespaart. Bovendien vervangen de windmolens de centrales niet echt, want die moeten steeds standby blijven draaien, voor het geval de wind gaat liggen. Een plotselinge uitval van elektriciteit kunnen we immers niet hebben en een centrale valt niet à la minute op te starten. Windenergie is dus duur, zeker wanneer de molens op zee staan. De kabels die de stroom aan land brengen, zijn even duur als de molens zelf. Al met al kan windenergie alleen op de been gehouden worden met miljarden overheidssteun. Dat er met de bouw van windparken hier duizenden nieuwe banen gecreëerd worden, valt ook te bezien, zeker wanneer de regering die in het buitenland aanbesteedt.

Ir. P. ten Hove

Oosterbeek.

    • Ir. P. ten Hove