Kamer: te veel generaals in krijgsmacht

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het Nederlandse leger over te veel generaals en kolonels beschikt. Bij de aangekondigde personeelsinkrimping waarbij de komende tijd bij defensie tienduizend banen verdwijnen, zal „de trap van bovenaf moeten worden schoongeveegd”.

Dat viel gisteren van diverse partijen te horen tijdens overleg over het personeelsbeleid bij de krijgsmacht tussen de Kamer en minister Hillen van Defensie (CDA). De Nederlandse krijgsmacht heeft nu 96 generaals en vijftig burgers in vergelijkbare hoge functies. Daarnaast telt het 96.000 man sterke defensieapparaat 486 kolonels.

Het VVD-Kamerlid Bosman had berekend dat de krijgsmacht één generaal of een daaraan gelijkgestelde hoge burgerfunctionaris telt per 473 werknemers. „Onze krijgsmacht heeft een veel te zware top”, luidde zijn conclusie. Volgens hem was het tijd voor „een efficiencyslag op hoog niveau”.

Ook het CDA-Kamerlid Bruins Slot constateerde dat er te veel kolonels en generaals zijn, meer dan voor de organisatie betaalbaar is. „Meer indianen, minder chiefs”, zei zij. Van de zijde van de PVV diende Kamerlid Hernandez een motie in waarin de regering wordt gevraagd „het aantal generaals en kolonels in proportie te brengen”.

Minister Hillen waarschuwde voor een verkeerde toonzetting over topmilitairen. „Misschien dat hun aantal kritisch kan worden bezien, maar het feit dat iemand hoog is, wil nog niet zeggen dat iemand verdacht is”, zei hij. Wel zei ook hij dat de trap bij de aanstaande personeelsreductie van bovenaf moet worden schoongeveegd.

Hillen merkte tijdens het overleg met de Kamer op dat een dubbele nationaliteit geen belemmering hoeft te zijn om voor defensie te werken. Volgens de PVV’er Hernandez zou de loyaliteit van een militair met een dubbel paspoort in het gedrang kunnen komen. De PVV-parlementariër kreeg van de Kamer geen steun voor zijn voorstel een dubbele nationaliteit in het leger te verbieden. Als mensen met een dubbele nationaliteit voor defensie kiezen, kan dit juist ook iets zeggen over hun verbondenheid met Nederland, hield CDA’er Bruins Slot hem voor.