Hugo de Groot geveild

Met zijn meesterwerk De Jure Belli ac Pacis legde Hugo de Groot in 1625 de basis voor het moderne volkenrecht. De bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag heeft gisteren op een veiling in Hamburg de hand weten te leggen op een eerste druk van dit boek, in zijn originele perkamenten banden. Voor 105.000 euro (exclusief veilingkosten) kan het Vredespaleis het boek nu toevoegen aan zijn omvangrijke De Groot-collectie.

Van de eerste druk van De Jure Belli ac Pacis zijn slechts twee exemplaren bewaard gebeleven. Eén ervan ligt in de Bodleian Library in Oxford. Het andere, dat gisteren door het Vredespaleis werd gekocht, was in het bezit van een Duitse juristenfamilie. De koopsom kon worden opgebracht dankzij bijdragen van onder meer het Dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, de Gravin van Bylandt Stichting en wetenschappelijk uitgever Brill.

Hugo de Groot schreef het boek tijdens zijn ballingschap in Parijs, nadat hij per boekenkist was ontsnapt uit slot Loevestein. De Jure Belli ac Pacis bevat een onderzoek gebaseerd op het natuurrecht. De Groot beredeneert of, en in welke gevallen, oorlog gerechtvaardigd is, wat de oorlogsgronden zijn en welke regels moeten gelden in een oorlog.

De eerste druk werd in grote haast vervaardigd, omdat De Groot het wilde presenteren op de Frankfurter Buchmesse van 1625. Daarom staan er flink wat zetfouten in en ontbreekt een index.