Eneco in beroep om windpark

Energiebedrijf Eneco gaat in hoger beroep tegen het besluit dat Agentschap NL, het adviesbureau van het ministerie van Economische Zaken, heeft genomen omtrent de bouw van twee windparken op de Noordzee. Agentschap NL bepaalde gisteren dat de toekenning van een omstreden subsidie van 3,5 miljard euro aan het Duitse bedrijf Bard gehandhaafd blijft. De bezwaren die Eneco, en ook Nuon, hiertegen hadden aangetekend zijn door het adviesbureau ongegrond verklaard. Eneco liet in een reactie weten het niet eens te zijn met het besluit en de zaak voor te brengen bij het College voor Beroep van het Bedrijfsleven. Nuon beraadt zich nog. De subsidie van 3,5 miljard euro werd eerder dit jaar toegekend door het ministerie van EZ. Volgens Eneco en Nuon had het ministerie van EZ echter onvoldoende getoetst of Bard de projecten financieel wel zou kunnen dragen. Het bedrijf heeft amper een staat van dienst. Het bouwt nu zijn eerste windpark in de Duitse Noordzee. Volgens Agentschap NL hoefde de economische haalbaarheid niet getoetst te worden. EZ heeft bij de toekenning van de subsidie wel bepaald dat de ontvanger ervan een boete moet betalen van 20 miljoen euro mocht het project toch niet doorgaan. Voor dit bedrag heeft Bard een bankgarantie afgegeven.

    • Marcel aan de Brugh