Eneco en Nuon verliezen zaak windparken

Energiebedrijf Eneco gaat in hoger beroep tegen een besluit van Agentschap NL, het adviesbureau van het ministerie van Economische Zaken, over de bouw van twee nieuwe windparken op de Noordzee.

Het besluit van Eneco volgt op de uitspraak die Agentschap NL gisteren deed. Het adviesbureau bepaalde dat de toekenning van een omstreden subsidie van 3,5 miljard euro aan het Duitse bedrijf Bard gehandhaafd blijft. De bezwaren die Eneco, en ook Nuon, hadden aangetekend zijn door het adviesbureau ongegrond verklaard.

Eneco liet in een reactie weten het niet eens te zijn met het besluit. Het gaat de zaak voorbrengen bij het College voor Beroep van het Bedrijfsleven. Nuon beraadt zich nog.

De subsidie van 3,5 miljard euro werd eerder dit jaar toegekend door het ministerie van EZ. Volgens Eneco en Nuon had het ministerie van EZ echter onvoldoende getoetst of Bard de projecten financieel wel zou kunnen dragen. Het bedrijf heeft amper een staat van dienst. Het bouwt zijn eerste windpark in de Duitse Noordzee.

Volgens Agentschap NL hoefde de economische haalbaarheid niet getoetst te worden. EZ heeft bij de toekenning van de subsidie wel bepaald dat de ontvanger ervan een boete moet betalen van 20 miljoen euro mocht het project toch niet doorgaan. De boete is ingebouwd om ervoor te zorgen dat bedrijven een serieus bod deden. Bard heeft voor het boetebedrag een bankgarantie afgegeven.

Daarnaast betwijfelden Eneco en Nuon ook of de twee windparken wel tijdig genoeg konden worden aangesloten op het elektriciteitsnet in Noord-Nederland. Het elektriciteitsnet moet verzwaard worden, maar netbeheerder Tennet zal daarmee pas in 2016 klaar zijn. Terwijl de windparken in 2015 in bedrijf moeten zijn.

Dit argument is vandaag komen te vervallen. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met een wet die regelt dat groene stroom voorrang krijgt op het net. Als het aanbod van stroom te groot is, moeten kolen- en gascentrales terugschakelen, ten gunste van bijvoorbeeld windenergie.

    • Marcel aan de Brugh