Eerste Kamer vóór beperking koopzondagen

Met een krappe meerderheid heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel van het vorige kabinet om het aantal koopzondagen te beperken. De nieuwe regeringspartijen waren verdeeld: CDA stemde voor, VVD tegen. Naast CDA stemden ook ChristenUnie, SGP en SP voor het voorstel - de christenen wegens de zondagsrust, de SP om de positie van kleine middenstanders te beschermen.

VVD-premier Rutte verloochende zijn liberale beginselen en steunde het wetsvoorstel om de relatie met de christelijke partijen niet te beschadigen. De VVD-fractie in de Eerste Kamer had echter geen boodschap aan de eigen premier. VVD-senator Edward Asscher doopte het voorstel eerder tot “monster”. De VVD-fractie hield zich aan de liberale posities dat koopzondagen goed zijn voor de economie en de burger meer keuzevrijheid geven.

He bedrijfsleven is “teleurgesteld” omdat de mogelijkheden voor winkeliers om op zondag de deuren te openen drastisch worden beperkt, aldus het midden- en kleinbedrijf verenigd in MKB Nederland. De mogelijkheden voor gemeenten om koopzondagen toe te staan om toeristen te bedienen worden namelijk ingeperkt. Critici zeggen dat gemeenten nu al te makkelijk een beroep doen op de toerismeclausule om koopzondagen toe te staan.

De uitslag laat zien dat de regering een moeizame relatie heeft met de Eerste Kamer waar de PVV geen zetels heeft en de twee regeringspartijen maar 35 van de 75 zetels bezetten. Vorige week nam de Eerste Kamer een motie aan die het kabinet oproept “een integrale herziene visie op de woningmarkt” te ontwikkelen, waarin de hypotheekrenteaftrek grotendeels moet worden afgebouwd. De huidige regering is geenszins van plan te tornen aan de hypotheekrenteaftrek.

    • Hans van der Lugt