Cultuurprotest onderbreekt Pauw & Witteman

‘Pauw & Witteman’ lijkt een nieuw platform te worden voor ludieke acties. Op 8 oktober verstoorde iemand uit het publiek het gesprek aan tafel met de vraag waar het toilet was. Het bleek hier om een ontgroeningsactie te gaan van het Maastrichtse dispuut Waldolal.

In de uitzending van gisteravond liet het Omroepkoor van zich horen. Tijdens een discussie over het condoomgebruik binnen de katholieke cultuur, begonnen zij vanuit het publiek het stuk Auferstehung uit Mahler’s tweede symfonie te zingen. Met deze actie wil het koor protesteren tegen de beoogde bezuinigingen van het kabinet. Het Omroepkoor is uit de cultuurbegroting voor het komende jaar geschrapt.


    • Hans Klis