Correcties & aanvullingen

Sloppenwijken

Door een fout in het zetsysteem was de laatste kolom van de recensie van het boek van Auke van der Woud (Poep op de stoep, slop op het erf, Boeken 19 november, pagina 7) door elkaar gehusseld. Het hele stuk staat in correcte vorm op www.nrcboeken.nl

Windparken op zee

Niet de Tweede Kamer beslist deze week over de bepaling dat groene stroom voorrang krijgt op het elektriciteitsnet, zoals beschreven in Cruciale stem voor Tweede Kamer (zaterdag 20 november, pagina 15), maar de Eerste Kamer.

Hans Nieukerke

In het artikel Volleybal leefde te lang boven zijn stand (15 november, pagina 17) wordt de voorzitter van de Nederlandse volleybalbond Nevobo Hans van Nieukerke genoemd. Dat moet zijn: Hans Nieukerke.