Angenent uitgeloot maar wel uitverkoren voor Elfstedentocht

Na een eerste afwijzing mag Henk Angenent toch de Elfstedentocht rijden.

Henk Angenent, winnaar van de laatste Elfstedentocht, is als recreatierijder uitgeloot voor een eventuele Elfstedentocht deze winter. Maar Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, heeft al laten doorschemeren dat voor de 43-jarige kampioen van 1997 een uitzondering zal worden gemaakt.

De vereniging heeft 30.000 leden, van wie ongeveer tweederde daadwerkelijk kan meedoen. Daarvan is ongeveer de helft verzekerd van een startnummer. Degenen die buiten de boot vallen, krijgen jaarlijks bij loting een kans.

Een tegenvaller dat u bent uitgeloot?

Henk Angenent: „Ten dele. Ik begrijp dat recreatierijders gelijk behandeld moeten worden.”

Is dat in dit geval niet te formeel?

„Ik zou het typisch Nederlands willen noemen. Maar ik heb gisteren gebeld met voorzitter Wieling, die me vertelde dat de statuten in bijzondere gevallen uitzonderingen toestaan. Hij verwees naar kroonprins Willem-Alexander, die in 1986 onder de naam W.A. van Buuren mocht meedoen. Wieling deed geen harde toezegging, maar zei dat ik me in Leeuwarden moet melden als het zover is. Dan weet ik genoeg.”

De houding van de vereniging heeft tot verontwaardiging geleid. Had u dat verwacht?

„Eigenlijk niet. Nadat ik had getwitterd over mijn afwijzing had ik wel reacties verwacht, maar niet zó veel publiciteit.”

Hoe groot is de kans op een Elfstedentocht?

„Heel groot, want ik verwacht hoe dan ook een een strenge winter.”

Zijn daar aanwijzingen voor?

„De warme oktobermaand bijvoorbeeld. Dat is vaak de voorbode van een strenge winter. Verder voorspellen weerspecialisten in landen als Rusland, Polen en Duitsland dat er een lange vorstperiode komt. Die informatie is zeer betrouwbaar.”

Zou u toch niet liever aan de wedstrijd meedoen?

„Nee, pertinent niet. Klaar is klaar. Maar de Elfstedentocht wil ik als recreant erg graag rijden. Kan ik onderweg eindelijk genieten.”

    • Henk Stouwdam