Nieuwe spelling

Door onze politieke redactie

– Het kabinet is voorstander van een modernisering van de Nederlandse spelling. Minister Veringa (onderwijs) zal binnen afzienbare tijd een wetsontwerp indienen waarin wordt voorgesteld de spelling van het Nederlands te wijzigen overeenkomstig de eindvoorstellen van de Nederlands-Belgische commissie voor de spelling.

Aan de indiening moet nog een gesprek voorafgaan tussen minister Veringa en zijn Belgische collega Van Mechelen. Ook met Suriname, de Nederlandse Antillen en met de organisatie van uitgevers van schoolboeken dient nog overleg te worden gepleegd.

De gemengde Nederlands-Belgische commissie (ook bekend als de commissie-Pée-Wesselings) werd in 1963 ingesteld en adviseerde in verschillende fasen tot een aantal wijzigingen. Als de voorstellen van deze commissie wet worden moeten we straks ‘ik prate” inplaats van ‘ik praatte’ schrijven. En ‘ik antwoorde’ inplaats van ‘ik antwoordde’. Het achtervoegsel -lijk moet geschreven worden als -lik.

De organisaties van leraren hebben al commentaar geleverd op de voorstellen van de spellingscommissie.