Minister Kamp erkent problemen crèches

De markt voor kinderopvang functioneert niet als markt. Ouders die ontevreden zijn over de kwaliteit van de crèche waar hun kind wordt opgevangen, kunnen niet naar een andere crèche uitwijken omdat overal wachtlijsten bestaan – zeker in de Randstad. Bovendien schiet het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang tekort.

Dat antwoordt minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) op Kamervragen naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad.

Vandaag debatteren de fractiespecialisten in de Tweede Kamer met Kamp over de toekomst van de kinderopvang.

Handhaving van de regels door gemeenten gebeurt volgens de minister „in veel gevallen nog onvoldoende”. De sterke groei van de sector sinds 2005 is volgens Kamp één van de verklaringen voor de daling van de kwaliteit. Een andere mogelijke oorzaak is volgens Kamp dat de overheid de vraag naar kinderopvang heeft aangejaagd met subsidie. Dit jaar droeg het Rijk 2,7 miljard euro bij aan de kosten voor ouders.

Sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 stegen de prijzen bovengemiddeld. Tegelijkertijd schoten handhaving en toezicht in de sector tekort. Zo overtreedt de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, Catalpa, vaak de wet door te weinig begeleiders per groep in te zetten. In de regio Leiden gebeurt dat veelvuldig. Catalpa is nooit door de gemeente gecorrigeerd voor het tekort aan begeleiders.