Korten op GGZ kan op een veel betere manier

De bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), via tariefkortingen en eigen bijdragen, missen visie en zijn schadelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Terwijl de belangrijkste oorzaak van de kostenstijging het veel te ingewikkelde zorgstelsel is. Het zorgsysteem is een industrie geworden waar veel mensen hun geld verdienen zonder dat er nog een minuut zorg is geleverd. Kosten die nauwelijks in de discussies over bezuinigingen zijn terug te vinden. Begrijpelijk, want veel partijen die erover meepraten zijn medeveroorzaker van de complexiteit van het systeem, danken hun bestaan eraan of verdienen hun geld ermee. Intussen praat de belangrijkste gesprekspartner, de professional op de werkvloer, niet mee. Die wordt opgezweept zoveel mogelijk ‘productie te draaien’ en het voldoen aan allerlei tijdrovende (en dus kostbare) bureaucratische eisen.

Wij bepleiten afschaffing van het systeem van de Diagnose Behandel Combinaties en de invoering van een eenvoudig financieringssysteem op basis van verrichte activiteiten. Op landelijk niveau zou bepaald moeten worden hoeveel geld redelijkerwijs aan de GGZ mag worden besteed. Kleinschalige organisaties gecombineerd met heldere financiële kaders waarbinnen maximale vrijheid geldt, zullen leiden tot een goedkopere GGZ en grotere tevredenheid onder professionals én cliënten.

Fred Leffers en Thijs Emons

Beiden zijn werkzaam als psycholoog in de GGZ

    • Beiden Zijn Werkzaam Als Psycholoog in de Ggz
    • Thijs Emons
    • Fred Leffers