Kort nieuws Binnenland

‘Burger krijgt besparing afval niet terug’

Amsterdam, 22 nov. Gemeenten die hun afvalverwerking opnieuw hebben aanbesteed, hebben 16 tot 60 procent op de kosten bespaard. Deze kosten maken een belangrijk deel uit van de totale afvalkosten voor burgers, maar de besparingen zijn echter niet of nauwelijks teruggegeven aan de burger. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek naar aanleiding van afspraken van gemeenten om de afvalstoffenheffing inzichtelijk te maken. Van de verwachte besparingen geeft alleen Den Haag circa 60 procent terug aan de burger. Bij andere gemeenten wordt niets teruggegeven en sommigen laten de tarieven stijgen. (ANP)

Kardinaal Simonis in januari gehoord

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 22 nov. Kardinaal Simonis wordt op 25 januari gehoord in een zaak rond misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat meldt de rechtbank Middelburg. Dezelfde dag moet ook voormalig bisschop Ernst van Breda zich melden voor het voorlopig getuigenverhoor. Beiden worden gehoord op verzoek van een slachtoffer. De man wil schadevergoeding van het bisdom Breda.

Remonstranten niet naar Synode

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 22 nov. De Remonstrantse Broederschap doet bij nader inzien niet mee met de Nationale Synode die op 10 en 11 december in Dordrecht wordt gehouden. Deze vergadering beoogt christenen uit diverse protestantse kerken bij elkaar te brengen. Het is de eerste keer sinds de Nationale Synode van 1618/1619 dat er weer een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Op de synode van 1618/1619 werden de remonstranten uit de kerk gezet. De Remonstrantse Broederschap heeft tot nu toe meegedaan aan de voorbereidingen van de vergadering. Maar omdat er geen publieke gelegenheid is voor „een remonstrantse voetnoot” bij die beslissing van de synode van 1618/1619, hebben de remonstranten zich nu teruggetrokken.