Kamp erkent problemen in de kinderopvang

De markt voor kinderopvang functioneert niet optimaal. Er is een probleem van wachtlijsten en dalende kwaliteit, er bestaat een gebrek aan inzicht in de prestaties van kinderopvangorganisaties. Handhaving van de regels door gemeentes gebeurt „in veel gevallen nog onvoldoende”. De sterke groei van de sector sinds 2005 is een van de verklaringen voor de daling van de kwaliteit.

Dat antwoordt minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) op Kamervragen naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad. Daaruit bleek dat sinds de privatisering van de kinderopvang in 2005 de prijzen bovengemiddeld stijgen en de kwaliteit tegelijkertijd achteruitgaat, waarbij handhaving en toezicht in de sector tekortschieten. Zo overtreedt de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland, Catalpa, vaak de wet door te weinig begeleiders per groep in te zetten. In de regio Leiden gebeurt dat veelvuldig. Catalpa is daar nooit bij gecorrigeerd door de gemeente die moet handhaven.

Kamp erkent die problemen en schrijft in een brief aan de Tweede Kamer die vrijdagmiddag werd verstuurd dat de Onderwijsinspectie eerder dit jaar daarom ingreep. De inspectie zal eind dit jaar opnieuw kijken of Leiden nu wel handhaaft.

De reguliere inspecties van kinderopvangorganisaties, die door plaatselijke GGD’s worden uitgevoerd, worden volgen Kamp sinds 2009 ook zonder vooraankondiging gedaan. Volgens kinderopvangorganisatie Catalpa zijn de verschillen in toezicht regionaal levensgroot.

Bestuurder Sabine Kloos: „De verschillen zijn gigantisch. Daar kunnen wij geen beleid op voeren. Wij overtreden niet willens en wetens de wet, het gaat om interpretatieverschillen met de GGD.”

Minister Kamp wijst op een studie van onderzoeksinstituut SEO dat „het probleem van wachtlijsten en dalende kwaliteit” wordt veroorzaakt door de met overheidssubsidies aangejaagde vraag naar kinderopvang. Hij heeft het Centraal Planbureau gevraagd onderzoek te doen naar de markt voor kinderopvang.

Vandaag zal Kamp met de Tweede Kamer overleg voeren over de situatie in de kinderopvang.

    • Frederiek Weeda
    • Jeroen Wester